dạy kế toán


Thuế TNCN
Công thức tính thuế TNCN trên Excel năm 2020

Công thức tính thuế TNCN trên Excel năm 2020

Công thức tính thuế TNCN trên Excel năm 2020 hướng dẫn cách sử dụng hàm if để tính thuế thu nhập cá nhân trong Excel
Mẫu 02-ck-tncn và cách ghi mẫu 02 cam kết thuế TNCN

Mẫu 02-ck-tncn và cách ghi mẫu 02 cam kết thuế TNCN

Mẫu 02-ck-tncn và cách ghi mẫu 02 cam kết áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2020 đối với các cá nhân cư trú và không cư trú kèm theo ví dụ cụ thể về tính thuế TNCN
Cách đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2020

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2020

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2020 trên phần mềm HTKK và trên trang thuedientu.gdt.gov
Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân năm 2020 và hướng dẫn cách viết mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế TNCN
Cách tra cứu mã số thuế cá nhân

Cách tra cứu mã số thuế cá nhân

Hướng dẫn cách tra cứu mã số thuế cá nhân năm 2020 trên trang tra cứu thuế của tổng cục thuế tncnonline.com.vn
Các khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội

Các khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội

Các khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội và các khoản thu nhập tính đóng BHXH
Quy định về tiền ăn ca trong doanh nghiệp năm 2020

Quy định về tiền ăn ca trong doanh nghiệp năm 2020

Quy định về tiền ăn ca trong doanh nghiệp mới nhất và Hồ sơ cần chuẩn bị để đưa chi phí tiền ăn trưa ăn ca vào chi phí được trừ
Cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú

Cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú

Hướng dẫn cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú để tính thuế TNCN mới nhất năm 2020
0972.868.960