KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁNKhóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu
Khóa học gia sư kế toán tại nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu

Mẫu bảng kê số 9 theo thông tư 200

Mẫu bảng kê số 9 theo thông tư 200 Mẫu số S04b9-DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu bảng kê số 9 theo thông tư 200

mẫu bảng kê số 9 theo thông tư 200

Cách viết Mẫu bảng kê số 9 theo thông tư 200 Mẫu số S04b9-DN 

Dùng để tính giá thực tế thành phẩm, hàng hoá, hàng hoá kho bảo thuế.

Phương pháp lập Bảng kê số 9 tương tự như phương pháp lập và tính giá thành thực tế của vật liệu quy định ở Bảng kê số 3.

Giá thực tế của hàng hoá,  thành phẩm xuất trong tháng

=

Giá hạch toán của hàng hoá, thành phẩm xuất trong tháng

x

Hệ số chênh lệch giá (trên Bảng kê số 9)

 

Số liệu tổng cộng cuối tháng hoặc cuối quý của Bảng kê số 8 và số 9 dùng để ghi vào NKCT số 8.

Xem bài tiếp: Mẫu bảng kê số 10 theo thông tư 200Các bài viết mới

Các tin khác

Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo


0972.868.960