KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế mới nhất 2021


Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế năm 2021 theo quý hoặc theo tháng trên phần mềm HTKK 2021 và nộp qua mạng trên trang thuedientu.gdt.gov

Như các bạn đã biết bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều phải làm báo cáo thuế theo quý hoặc theo tháng trong bài viết này dayketoan.vn sẽ hướng dẫn cách làm báo cáo thuế theo quý hoặc theo tháng áp dụng cho từng doanh nghiệp

Lưu ý nên lựa chọn kê khai theo tháng hay theo quý:

Doanh nghiệp phải làm báo cáo thuế theo tháng: Là những doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề  > 50 tỷ

Doanh nghiệp phải làm báo cáo thuế theo quý: Là những doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề <50 tỷ (Doanh nghiệp mới thành lập thì mặc định là kê khai theo quý)

Tháng này đang khai giảng khóa:   Học kế toán tại bắc ninh

Trước khi biết cách làm báo cáo thuế theo quý hoặc theo tháng bạn cần xác định những loại báo cáo cần phải nộp

- Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cuối tháng bạn cần làm:

+ Lập bảng kê mua vào bán ra của tháng đó

+ Lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT hoặc mẫu khác tùy theo lựa chọn theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp

+ Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

+ Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN 

+ Tạm tính thuế TNDN không phải làm chỉ tạm tính tự nộp tiền thuế nếu có lãi

-Thời hạn nộp các loại tờ khai trên: Chậm nhất vào ngày 20 tháng kế tiếp

-In các loại tờ khai đã nộp kẹp vào chứng từ kế toán của tháng đó

- Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì cuối quý bạn cần làm:

+ Lập bảng kê mua vào bán ra của quý đó

+ Lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT

+ Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

+ Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN 

+ Tạm tính thuế TNDN không phải làm chỉ tạm tính tự nộp tiền thuế nếu có lãi

-Thời hạn nộp các loại tờ khai trên: Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp

- In các loại tờ khai đã nộp kẹp vào chứng từ kế toán của quý đó

Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế theo quý hoặc theo tháng

Bước 1: Lập bảng kê của hàng hóa dịch vụ mua vào và bảng kê của hàng hóa dịch vụ bán ra

Dù bạn làm trên bất kể phần mềm nào đi chăng nữa thì lời khuyên là bạn nên lập bảng kê mua vào bán ra trên Excel để có được số liệu chuẩn nhất trước khi kê khai thuế đồng thời đối chiếu được số liệu trên phần mềm để tránh gặp phải những sai sót như kê khai thiếu, hoặc sai giá trị hàng hóa hoặc thuế GTGT đầu vào, đầu ra

Trước tiên thì bạn cần sắp xếp hóa đơn đầu vào, đầu ra

+ Sắp xếp hóa đơn đầu vào riêng theo trình tự ngày tháng

+ Sắp xếp hóa đơn đầu ra riêng theo trình tự ngày tháng

Bạn tải mẫu bảng kê mua vào bán ra tại: Mẫu bảng kê mua vào bán ra trên Excel

Tiến hành lập bảng kê mua vào trước

hướng dẫn cách làm báo cáo thuế

Tổng doanh số mua vào: 1414.271.300 VNĐ

Tổng thuế GTGT đầu vào:  141.427.130 VNĐ

Tiếp theo tiến hàng lập bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra

cách làm báo cáo thuế

Tổng doanh thu chưa thuế: 1.312.980.000 VNĐ

Tổng thuế GTGT đầu ra: 131.298.000 VNĐ

 

Bước 2: Tiến hành lập tờ khai thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm HTKK 

Nếu bạn chưa có phần mềm HTKK và chưa cài đặt các bạn tham khảo tạiPhần mềm HTKK

Bạn mở phần mềm HTKK ra 

cách làm báo cáo thuế

Nhập mã số thuế, sau đó chọn đồng ý

cách làm báo cáo thuế

Các bạn nhập thông tin doanh nghiệp như hình khoanh đỏ phía trên sau đó chọn

Bước 3: Tiến hành lập tờ khai thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

1/ Lập tờ khai thuế GTGT 


cách làm báo cáo thuế

Chọn tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT

cách làm báo cáo thuế

Chọn kỳ kê khai và chọn đồng ý như trên hình

cách làm báo cáo thuế

Dựa vào bảng kê mua vào bán ra phía trên

Chỉ tiêu [22]: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:

- Chỉ tiêu này sẽ được lấy từ chỉ tiêu [43] của tờ khai kỳ trước chuyển sang. (Phần mềm sẽ tự động cập nhật).
Chỉ tiêu số [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào:
- Là tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.
Chỉ tiêu số [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào:
- Là tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, các bạn cũng nhập hết vào đây nhé). 
Chỉ tiêu số [25]: Tổng số GTGT được khấu trừ kỳ này: 
- Là tổng số tiền thuế GTGT mua vào trong kỳ đủ điều kiện được khấu trừ (Tức là số tiền thuế GTGT được khấu trừ thì mới được nhập vào đây)
Như công ty phía trên thì chỉ tiêu [24] = chỉ tiêu [25] tức là tổng số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào đều được khấu trừ thuế
Chỉ tiêu số [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT: 
- Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng không chịu thuế GTGT.
Chỉ tiêu số [27] và [28]: Không phải nhập vì phần mềm tự động cập nhật:
Chỉ tiêu số [29]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%: 
- Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 0%.
Chỉ tiêu số [30] và [31]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%: 
- Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 5% và Tiền thuế GTGT.
Chỉ tiêu số [32] và [33]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%: 
- Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 10% và Tiền thuế GTGT.
Chỉ tiêu số [32a]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế: 
- Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
- Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC)
- Nếu xuất hiện Chỉ tiêu  [40]: Mang tiền thuế đi nộp
- Nếu xuất hiện Chỉ tiêu  [43]: Phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau -> Không phải nộp tiền thuế
Như công ty trên còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 17.081.703 đ
Nhập họ tên người ký sau đó chọn Ghi và kết xuất ra file .xml
 
2/ Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC
cách làm báo cáo thuế

Các bạn vào mục Hóa đơn  => Chọn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

cách làm báo cáo thuế

Chọn các thông tin như khoanh tròn và chọn Đồng ý

cách làm báo cáo thuế

Dựa trên bảng thông báo phát hành hóa đơn, ví du như công ty này mua hóa đơn vào ngày 02/01/2019 với số lượng 300 tờ

Nhập mã loại hóa đơn: 01GTGT 
Tên loại hóa đơn: Hiển thị Hóa đơn giá trị gia tăng
Ký hiệu mẫu hóa đơn: Nhập ký hiệu như trên tờ hóa đơn ví dụ như 0101GTKT0/001
Ký hiệu hóa đơn: GP/18E
Vào cột số mua / phát hành trong kỳ nhập số hóa đơn từ  0000001 đến số 0000300
Dựa vào bảng kê bán ra ta biết được số lượng hóa đơn sử dụng và số hóa đơn xóa bỏ
Ví dụ như quý này bị xóa bỏ 1 tờ hóa đơn 0000001 và sử dụng có 4 tờ
Nhập vào số lượng đã sử dụng: 4
Phần xóa bỏ nhập số hóa đơn xóa bỏ: 0000001
Nhập họ tên người lập biểu, đại diện pháp luật
Chọn Ghi
và kết xuất ra file .xml
 

Bước 4: Tiến hành nộp tờ khai thuế làm báo cáo thuế qua mạng trên trang thuedientu.gdt.gov

Các bạn cắm USB token vào máy tính
cách làm báo cáo thuế
Bạn chọn " Doanh nghiệp"
cách làm báo cáo thuế
 
Chọn " Đăng nhập"
cách làm báo cáo thuế theo quý
Tên đăng nhập: Mã số thuế-ql
Mật khẩu : nhập mật khẩu của công ty bạn
Đối tượng: Người nộp thuế
Nhập mã xác nhận
Rồi chọn "Đăng nhập"
cách làm báo cáo thuế qua mạng
 
Sau khi đăng nhập được rồi
Bạn chọn " Khai thuế"
cách làm báo cáo thuế
 
Chọn " Nộp tờ khai XML" tiếp " Chọn Tệp Tờ Khai"
 
cách làm báo cáo thuế
Chọn file lưu tờ khai thuế GTGT .xml 
Sau đó chọn "Ký điện tử" bạn nhập mật khẩu của usb token vào và chọn "Nộp tờ khai"
Tiếp theo nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cũng tương tự như hình trên
Trên là bài viết cách làm báo cáo thuế theo quý hoặc tháng đầy đủ từ a->z 
Chúc các bạn thành công !

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

⇒  Lớp học kế toán thực hành  - Dạy thực hành kê khai làm báo cáo thuế - báo cáo tài chính thành thạo trên chứng từ gốc 

⇒  Học kế toán online  - Dạy 1 kèm 1 kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm trực tiếp đào tạo

⇒  Khóa học phần mềm kế toán Misa  - Dạy lên sổ sách lập báo cáo tài chính trên Misa

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo