KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Hạch toán kế toán là gì và Bản chất của hạch toán kế toán


Hạch toán kế toán là gì ? Bản chất của hạch toán kế toán và các phương pháp hạch toán kế toán sử dụng trong doanh nghiệp

Kiến thức căn bản đối với mỗi bạn sinh viên chuyên ngành kế toán hoặc đối với người chưa biết gì về kế toán cần hiểu hạch toán kế toán là gì ? Nếu là bạn từng sinh viên chuyên ngành kế toán ra trường đi làm rồi mà không biết định nghĩa này thì vứt nhé, dưới đây Dayketoan.vn xin tóm lược bản chất về hạch toán kế toán mà tôi đã tích lũy được từ ngôi trường yêu dấu của tôi.

1/ Hạch toán kế toán là gì ?

Hạch toán kế toán là một môn khoa học phản ánh giám đốc các mặt hoạt động kinh tế - tài chính ở tất cả các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội. Hạch toán kế toán có đối tượng cụ thể là các hoạt động kinh tế, tài chính: Sự biến động về tài sản, nguồn vốn, sự chu chuyển của tiền,…Để có thể phản ánh các đối tượng này, hạch toán kế toán sử dụng 3 thước đo bao gồm thước đo hiện vật, thước đo lao động, thước đo giá trị, nhưng chủ yếu và bắt buộc phải sử dụng thước đo giá trị

Xem thêm: Các thước đo sử dụng trong hạch toán

Hạch toán kế toán sử dụng một trong các phương pháp nghiên cứu đặc thù:

+ Phương pháp chứng từ

+ Phương pháp đối ứng tài khoản

+ Phương pháp tính giá

+ Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

Để hiểu bản chất về hạch toán kế toán là gì ta cần hiểu Ý nghĩa của hạch toán là gì:

Hạch toán là một hệ thống Quan Sát, Đo Lường, Tính ToánGhi Chép các quá trình kinh tế xã hội nhằm quản lý và giám đốc các quá trình đó ngày càng chặt chẽ

+ Quan sát: Ở đây là quan sát quan sát các quá trình và hiện tượng kinh tế là gia đoạn đầu tiên của việc phản ánh và giám độc quá trình tái sản xuất. Qua quá trình quan sát, có thể nắm bắt được những vấn đề cơ bản về hình thức của đối tượng cần quản lý

+ Đo Lường: Là việc biểu hiện các đối tượng của sản xuất(hao phí về tư liệu lao động, sức lao động, đối tượng lao động, kết quả sản xuất) bằng các loại thước đo thích hợp(thước đo hiện vật, thước đo lao động, thước đo giá trị)

+ Tính Toán: Là việc sử dụng các phép tính, các phương pháp phân tích và tổng hợp thích hợp để xác định các chỉ tiêu cần thiết, qua đó có thể rút ra những kết luận chính xác và kịp thời về quá trình sản xuất để đưa ra những quyết định điều chỉnh đúng đắn

+ Ghi chép: Là quá trình thu thập, xử lý và ghi lại tình hình, kết quả của các hoạt động kinh tế trong từng thời kỳ, từng địa điểm phát sinh theo một trật tự nhất định. Dựa trên các số liệu đã được ghi chép, nhà quản lý hoặc người có quan tâm có thể rút ra những đánh giá, kết luận cần thiết đối với từng loại công việc khác nhau

Có thể bạn quan tâm khóa: Học kế toán thực hành  - Trên chứng từ gốc của doanh nghiệp

Các thước đo sử dụng trong hạch toán nói chung bao gồm:

Thước đo hiện vật, thước đo lao động, thước đo giá trị, Ba loại thước đo này được sử dụng kết hợp với nhau để có thể phản ánh các đối tượng của hạch toán một cách toàn diện nhất

hạch toán kế toán là gì

Chốt lại: Bản chất của hạch toán kế toán là một hệ thống quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các hoạt động kinh tế bằng những phương pháp riêng của kế toán

2/ Hệ thống thông tin quản lý bao gồm 3 loại hạch toán cơ bản:

+ Hạch toán nghiệp vụ

+ Hạch toán thống kê

+ Hạch toán kế toán

Tiêu thức phân biệt

Hạch toán nghiệp vụ

Hạch toán thống kê

Hạch toán kế toán

Khái niệm

Là sự quan sát, phản ánh và giám đốc từng nghiệp vụ kinh tế - kỹ thuật cụ thể nhằm mục đích chỉ đạo kịp thời và thường xuyên các nghiệp vụ đó

Là môn khoa học nghiên cứu mặt lượng trong mối quan hệ với mặt chất của các hiện tượng kinh tế - xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể nhằm rút ra bản chất và tính quy luật trong sự phát triển của các hiện tượng đó

Là môn khoa học phản ảnh và giám đốc các quá trình hoạt động kinh tế - tài chính ở tất cả các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội…

Đối tượng nghiên cứu

Các nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật cụ thể(tiến độ thực hiện cung cấp, sản xuất, tiêu thụ, tình hình biến động và sử dụng các yếu tố trong quá trính tái sản xuất…

Các hiện tương kinh tế - Xã hội số lơn(dân số…) được nghiên cứu, giám đốc trong những điều kiện về thời gian, địa điểm cụ thể(không liên tục và toàn diện)

Các hoạt động kinh tế, tài chính: sự biến động về tài sản, nguồn vốn, sự chu chuyển của tiền, sự tuần hoàn của vốn kinh doanh

Phương pháp nghiên cứu

-Sử dụng cả 3 loại thước đo không chuyên sâu và thước đo nào

-Phương tiện thu  thập và truyền tin đơn giản, chứng từ ban đầu, điện thoại, điện báo, truyền miệng…

- Sử dụng cả 3 loại thước đo, không dùng chủ yếu 1 loại thước đo nào

- Các phương pháp thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin như

+ Điều tra thống kê

+ Phân tổ

+ số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân

+ Phương pháp chỉ số…

-Sử dụng cả ba loại thước đo nhưng chủ yếu sử dụng thước đo giá trị

- Các phương pháp kinh tế như: Phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

Khái niệm về thông tin kế toán

-  Là những thông tin dùng cho lãnh đạo nghiệp vụ kỹ thuật nên được quan tâm trước hết là ở yêu cầu kịp thời hơn là yêu cầu toàn diện, do vậy hệ thống thông tin nghiệp vụ thường không phản ảnh được một cách toán diện và rõ rệt về sự vật, hiện tượng, các quá trình kinh tế - kỹ thuật

-Tùy theo các yêu cầu cụ thể, có thể chỉ thông tin về một phần nhỏ của khách thể cần thiết nhất cho lãnh đạo hoặc hoạt động nghiệp vụ

-Biểu hiện bằng các số liệu cụ thể

-Thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau

-Mang tính tổng hợp cao đã qua phân tích xử lý

- Thông tin kế toán là thông tin động về tuần hoàn của tài sản, phản ánh một cách toàn diện nhất tình hình biến động của tài sản của doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu cung cấp, sản xuất đến tiêu thụ

- Thông tin kế toán luôn mang tính 2 mặt: Tài sản – nguồn hình thành, Tăng – giảm, chi phí – kết quả…

- Thông tin kế toán là kết quả của quá trình có tính 2 mặt: Thông tin và kiểm tra

Trên là bài viết hạch toán kế toán là gì được trích trong giáo trình nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu với mục đích giúp các bạn từ chuyên ngành khác chuyển sang có cái hình dung tổng quát về ngành kế toán và hiểu sâu cốt lõi những vấn đề cơ bản chất của kế toán
Xem thêm bài: Đối tượng sử dụng thông tin kế toán

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo