KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Khóa học nguyên lý kế toán online cho người mới bắt đầu


Khóa học nguyên lý kế toán online  1 kèm 1 dành cho người mới bắt đầu học kế toán chưa biết gì về kế toán hoặc đã quên kiến thức mát gốc gần hết

Như các bạn đã biết để làm tốt công việc kế toán và hiểu bản chất quy trình làm báo cáo tài chính thì bắt buộc phải nắm chắc nguyên lý kế toán, chính vì thế những bạn có kiến thức nền tảng chắc sẽ biết cách vận dụng linh hoạt các loại hình doanh nghiệp, ở bất kỳ công ty nào tiếp nhận đều có thể xử lý được do vậy khóa học nguyên lý kế toán online 1 kèm 1 là khóa học dành cho các bạn chưa biết gì về kế toán, mới bắt đầu học hoặc đã quên kiến thức đảm bảo chất lượng trong thời gian ngắn nhất được trực tiếp đội ngũ kế toán trưởng, các thạc sĩ lâu năm trong nghề trực tiếp giảng dạy

Tại sao lại nên đăng ký khóa học nguyên lý kế toán online:

Thứ nhất: Được đội ngũ chuyên gia kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy, với cách dạy kết hợp các tình huống thực tế và phương pháp dạy giúp bạn hiểu bản chất trong thời gian ngắn nhất thay vì mất công ngồi mò mẫm các khóa học hoặc tài liệu có sẵn mất thời gian mà không đem lại hiệu quả cao

Thứ hai: Học trực tuyến 1 kèm 1, không hiểu gì hỏi đáp trực tuyến ngay, thay vì phải học lớp đông chờ đợi để được hỏi mất thời gian mà không hiệu quả

Thứ ba: Vừa học vừa luyện thực hành khóa học nguyên lý kế toán online sẽ giúp bạn nhớ nhanh nhất bảng hệ thống tài khoản kế toán đồng thời nắm chắc nền tảng nghiệp vụ, kiến thức cơ bản, hiểu bản chất về tài sản nguồn vốn, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Thứ tư: Luyện sơ đồ chữ T để lập báo cáo tài chính thông qua các dạng bài thực hành và hóa đơn thực tế

Thứ năm: Hỗ trợ 24/7 mọi lúc mọi nơi ngoài thời gian học trực tuyến với giảng viên thì vẫn được hỗ trợ trong bất kỳ thời gian nào trong ngày

học nguyên lý kế toán online

Với thời đại công nghệ 5.0 thì chi phí bỏ ra một khóa học mà đem lại cho bạn kiến thức nền tảng vững mà không phải mất thời gian quá dài thì lựa chọn khóa học nguyên lý kế toán online 1 kèm 1 là lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn

Nội dung khóa học nguyên lý kế toán online 1 kèm 1:

A. Những điều căn bản nhất về kế toán bạn phải biết trong khóa học nguyên lý kế toán (Tổng quan về kế toán)

1. Kế toán là gì?

Câu hỏi: (Công việc thu thập, kiểm tra, phản ánh, phân tích, cung cấp thông tin…của kế toán là làm những gì?) như thế nào là hợp pháp? Hợp lý? Hợp lệ?

2. Ở vị trí kế toán doanh nghiệp, đối tượng bạn phải quan tâm là những gì?

2.1. Tài sản (Tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn)                   

2.2. Nguồn vốn (Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu)

2.3. Doanh thu

2.4. Chi phí       

2.5. Kết quả kinh doanh        

3. Nguyên tắc hạch toán cho từng đôi tượng kế toán được quy định ntn?

3.1. Nguyên tắc hạch toán nhóm đối tượng là tài sản kế toán

3.2. Nguyên tắc hạch toán nhóm đối tượng là nguồn vốn kế toán

3.3. Nguyên tắc hạch toán nhóm đối tượng là doanh thu kế toán

3.4. Nguyên tắc hạch toán nhóm đối tượng là chi phí kế toán

3.5. Nguyên tắc hạch toán các trường hợp đặc biệt: Tài khoản lưỡng tính (TK131. TK331) Tài khoản điều chỉnh giảm (TK214, TK dự phòng…)

3.6. Hệ thống tài khoản kế toán và nguồn hình thành nên chúng?

3.7. Định khoản kế toán là gì? Nguyên tắc định khoản?

Kết thúc phần này khóa học nguyên lý kế toán online sẽ giúp bạn trả lời về cách hạch toán cho các nghiệp vụ kế toán

Câu hỏi đặt ra: Các bước hạch toán cho 1 nghiệp vụ kế toán?

Bước 1: Xác định đối tượng kế toán (Tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí)?

Bước 2: Xác định sự biến động tăng giảm của từng đối tượng

Bước 3: Xác định tài khoản kế toán sử dụng

Bước 4: Căn cứ vào chữ T để xác định ghi Nợ, ghi Có cho từng đối tượng.

Bước 5: Tổng số tiền bên Nợ luôn bằng tổng số tiền bên Có trong 1 nghiệp vụ phát sinh.

Ví dụ và bài tập đi kèm về định khoản?

4. Tại sao công ty nào cũng phải có kế toán? (hay Kế toán có vai trò với những Cơ quan nào?)

5. Phân biệt kế toán nội bộ và kế toán tài chính? (Tại sao trong DN tồn tại hai bộ sổ kế toán?)

6. Quyết toán thuế, thanh tra thuế là gì?

7. Bạn hiểu gì về thuế GTGT? Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT ntn?

8. Thuế TNDN là gì? Chi phí hợp lý là gì?

9. Quy mô của doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc hạch toán kế toán ntn? Bạn hiểu gì về TT200 và TT133? So sánh 2 TT?

10. Phân biệt Doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức thương mại và Sản xuất, dịch vụ, xây lắp? điều đó ảnh hướng đến hạch toán kế toán như thế nào?

11. Trong doanh nghiệp, cần lập và in những sổ gì là đủ yêu cầu với cơ quan Thuế? Hình thức ghi sổ?

Câu hỏi đặt ra: Phân biệt sổ tổng hợp, sổ chi tiết? quy trình hạch toán ghi sổ của doanh nghiệp, phương pháp mở sổ được thực hiện như thê nào?

12. 7 nguyên tắc kế toán

13. Căn cứ, phương pháp lập báo cáo tài chính

Ví dụ cụ thể từng báo cáo?

B. CHI TIẾT THEO TỪNG ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ

Chương 1: Kế toán tiền

1. Các loại tiền và đặc điểm của chúng

2. Quản lý tiền

2.1. Chứng từ sử dụng

2.2. Sổ kế toán sử dụng liên quan đến tiền

2.3. Phương pháp kế toán

2.3.1. Tiền tăng lên trong các trường hợp nào, định khoản và hạch toán ntn?

2.3.2. Tiền giảm trong các trường hợp nào, định khoản và hạch toán ntn?

Chú ý Học viên tham gia khóa học nguyên lý kế toán online sẽ được thực hành trên chứng từ thật và thực hiện như đi làm: Bạn là kế toán, nếu rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, bạn phải làm gì để Ngân hàng cho bạn rút tiền?

Nếu giám đốc yêu cầu bạn chuyên khoản trả nợ cho nhà cung cấp, bạn phải làm thủ tục gì với ngân hàng để chuyển khoản thành công?

Chương 2: Kế toán vật tư, hàng hóa

I, Bước chân vào doanh nghiệp, bạn phải phân biệt được đâu là NVL, CCDC, hàng hóa của cty bạn ( Đặc điểm của từng loại)

So sánh giống và khác nhau NVL, CCDC từ đó chúng chi phối đến hạch toán kế toán ntn?

II. Quản lý vật tư, hàng hóa

II. Phương pháp kế toán

3.1. Kế toán tăng

3.2. Kế toán giảm

Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

1. Đặc điểm

2. Nguyên tắc hạch toán

3. Tại sao có Phương pháp xác định trị giá xuất kho? Và phương pháp này được thực hiện trên sổ kế toán nào? Ví dụ minh họa từng phương pháp cụ thể?

4. Phương pháp kế toán

Chương 4: Kế toán tiền lương

1. ĐK ghi nhận lương là CP

2. Các khoản trích theo lương (Bảo hiểm các loại, tỷ lệ trích lập?)

3. Xác định đối tượng nào phải nộp thuế TNCN

4. Xác định thuế TNCN phải nộp cho từng trường hợp (tương ứng 3 trường hợp trong tờ khai thuế TNCN trên HTKK)

5. Phương pháp kế toán

Chương 5: Kế toán Tài sản cố định

1. Điều kiện ghi nhận

2. Thông tư, nghị định hướng dẫn

3. So sánh CCDC và TSCĐ -> ảnh hưởng đến nguyên tắc hạch toán của chúng?

4. Phương pháp khấu hao TSCĐ và thời điểm lập bảng khấu hao?

5. Phương pháp kế toán

Chương 6: Kế toán các khoản phải thu – phải trả

  1. Đặc điểm phải thu, các khoản phải thu
  2. Đặc điểm phải trả, các khoản phải trả

Ví dụ minh họa bảng tổng hợp, chi tiết phải thu, phải trả…

Chương 7: Kế toán giá thành

1. Chi phí cấu tạo nên giá thành?

2. Phương pháp tính giá thành

3. Phương pháp lập bảng tính giá thành

4. Phương pháp kế toán

Chương 8: Kế toán doanh thu – chi phí

I, Các loại doanh thu

1. Nội dung

2. Nguyên tắc hạch toán

II, Các loại chi phí

1. Nội dung

2. Nguyên tắc hạch toán

Chương 9: Kế toán xác định kết quả kinh doanh

C. GIỚI THIỆU CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN HIỆN HÀNH

Các văn bản pháp lý mới nhất

chế độ kế toán hiện hành

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KẾT THÚC KHÓA HỌC

Kết thúc khóa học nguyên lý kế toán online đảm bảo học viên nắm chắc kiến thức và tự hạch toán và lên được báo cáo tài chính

Thời gian học của khóa đào tạo nguyên lý kế toán online 1 kèm 1

Khóa học nguyên lý kế toán online theo yêu cầu linh động về thời gian cho học viên chủ động chọn lịch theo các ca sáng, chiều, tối

Theo các khung giờ Sáng: 9h – 11h, Chiều: 2h -4h, Tối: 7h -9h

Đặc biệt có cả ca học vào cả ngày thứ 7 và chủ nhật

Học liên tiếp mỗi ngày một ca hoặc nhiều ca theo yêu cầu của học viên

khóa học nguyên lý kế toán online

Đội ngũ giảng viên:

Là các kế toán trưởng có trình độ chuyên môn cao, có thâm niên trên 10 năm kinh nghiệm, là các chuyên gia kế toán, thạc sĩ kinh tế đã có kinh nghiệm làm thực tế ở nhiều doanh nghiệp thuộc các loại hình khác nhau như thương mại dịch vụ, sản xuất, xây dưng, xuất nhập khẩu,..

Trực tuyến giảng dạy 1 kèm 1, không qua video hoặc bài giảng mà hoàn toàn là tương tác trực tuyến

Cam kết sau khóa học nguyên lý kế toán online:

♦ Đảm bảo học viên tự tin về kiến thức nền tảng, nắm chắc định khoản hạch toán

♦ Nắm vững các nghiệp vụ: Tài sản cố đinh, tiền lương, nguyên vật liệu, tính giá các đối tượng

♦ Nắm vững cách lập báo cáo tài chính gồm 4 mẫu biểu: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính

♦ Cam kết đạt được yêu cầu mà bạn đặt ra sau khóa học

Danh mục các khóa học khác

⇒ Khóa học kế toán cho người chưa biết gì

⇒ Khóa học kế toán tổng hợp

⇒ Khóa học kế toán thương mại dịch vụ

⇒ Khóa học kế toán xuất nhập khẩu

⇒ Khóa học kế toán sản xuất

⇒ Khóa học kế toán vận tải

⇒ Khóa học kế toán xây dựng

⇒ Khóa học kế toán nhà hàng khách sạn

⇒ Khóa học kế toán nội bộ

⇒ Khóa học kế toán excel

⇒ Khóa học phần mềm kế toán Misa

⇒ Khóa học kế toán cho giám đốc

⇒ Khóa học báo cáo tài chính chuyên sâu

⇒ Học kế toán trưởng online

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ

KẾ TOÁN MINH VIỆT - Thương hiệu dẫn đầu

Tư vấn khóa học nguyên lý kế toán online trực tuyến 1 kèm 1

Hotline: 0972868960 (zalo)

CS1: Số 5 Dốc An Dương, Tổ 51A Cụm 8, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

CS2: 622 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

CS3: B11 KĐT Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm  - Hà Nội

CS4: Lê Thái Tổ - Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh

CS5: Tô Vĩnh Diện - Phường Linh Chung - Quận Thủ Đức - TPHCM

CS6: Khu chung cư Cách Thượng - Nam Sơn - An Dương - Tp Hải Phòng

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo