KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Ứng dụng cơ sở dữ liệu mới nhất 2021


Ứng dụng cơ sở dữ liệu là một chương trình máy tính có mục đích chính là nhập và truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu được máy tính hóa. Ví dụ ban đầu về các ứng dụng cơ sở dữ liệu là hệ thống kế toán và hệ thống đặt chỗ hàng không, chẳng hạn như SABRE, được phát triển bắt đầu từ năm 1957.

Tài liệu môn Ứng dụng cơ sở dữ liệu mới nhất 2021

Tài liệu môn ứng dụng cơ sở dữ liệu mới nhất 2021

Tổng hợp dạng bài tập Ứng dụng cơ sở dữ liệu

Bài toán: Công ty vật tư VT123 chuyên cung ứng các loại vật tư ngành nước cho các cửa hàng bán lẻ. Hiện công ty đang có nhu cầu ứng dụng tin học cho việc quản lý kho vật tư như việc nhập, xuất đối với các cửa hàng và tồn kho vật tư.

Hãy hoàn thành ngắn gọn các câu hỏi sau:

Câu 1:

Khảo sát bài toán điển hình và mô tả bài toán trên bằng cách các ca sử dụng.

Câu 2:

Mô tả các dữ liệu cần để đáp ứng cho ca sử dụng đầu vào và ca sử dụng đầu ra.

Câu 3:

Hãy đưa ra một mô hình dữ liệu (lược đồ lớp) đáp ứng yêu cầu cho bài toán trên.

Câu 4:

Hãy thiết kế một màn hình nhập số liệu cho chức năng chính quan trọng nhất của bài toán và viết các lệnh SQL cần thiết để đáp ứng chức năng đó.

Câu 5:

Hãy thực hiện việc truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL để lấy ra các dữ liệu cần thiết cho các báo cáo sau:

a, Báo cáo nhập hàng tổng hợp theo nhà cung cấp của tháng 11/2018

b, Báo cáo 10 mặt hàng xuất nhiều nhất theo số lượng trong tháng 11/2018

Qua các dạng bài tập câu hỏi trên dưới đây đã tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Ứng dụng cơ sở dữ liệu mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Ứng dụng cơ sở dữ liệu mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo