KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động năm 2023


Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động năm 2023 phân loại hợp đồng lao động ? Khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn làm việc thì xử lý như nào ?

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

có bao nhiêu loại hợp đồng lao động năm 2023

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động năm 2023

Câu hỏi có bao nhiêu loại hợp đồng lao động thì căn cứ tại khoản 1 điều 20 của bộ luật lao động năm 2019 có quy định cụ thể về một trong những loại hợp đồng lao động sau:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Phân loại 2 loại hợp đồng lao động này:

Tiêu chí

Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Thời hạn

Không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực

Không xác định thời hạn

Tái ký hợp đồng

- Chỉ được ký tối đa 02 lần hợp đồng lao động lao động có thời hạn

- Sau đó, nếu hợp đồng lao động hết thời hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Không có quy định

Chấm dứt hợp đồng lao động

- Hợp đồng lao động hết hạn sẽ làm chấm dứt quan hệ lao động

- Trường hợp người lao động vẫn tiếp tục làm việc sau khi hợp đồng hết hạn:

+ Phải ký hợp đồng lao động mới trong thời hạn 30 ngày

+ Nếu không ký tiếp trong 30 ngày thì hợp đồng cũ sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Không có thời hạn kết thúc hợp đồng

Thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

- Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng: báo trước ít nhất 03 ngày làm việc

- Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 - 36 tháng: báo trước ít nhất 30 ngày

Báo trước ít nhất 45 ngày

Như vậy

Căn cứ quy định tại Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 thì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì doanh nghiệp phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn làm việc thì xử lý như nào ?

Như vậy trong trường hợp mà hết thời hạn hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp và người lao động mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì cần thực hiện như sau

Căn cứ khoản 2 điều 20 của bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

- Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng xác định thời hạn đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp giao kết hợp đồng với người lao động cao tuổi, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thể giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn và trường hợp phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp giao kết không đúng loại hợp đồng lao động sẽ phải chịu mức xử phạt như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP trường hợp doanh nghiệp giao kết không đúng loại hợp đồng lao động với người lao động sẽ phải chịu mức xử phạt như sau:

 Đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động

Phạt từ 4 triệu đồng -> 10 triệu đồng;

Đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động

Phạt từ 10 triệu đồng ->20 triệu đồng;

 

Đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động

Phạt từ 20 triệu đồng -> 30 triệu đồng;

 

Đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động

Phạt từ 30 triệu đồng -> 40 triệu đồng;

 

Đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên

Phạt từ 40 triệu đồng -> 50 triệu đồng.

 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn buộc phải giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động (điểm c khoản 3 Điều 9 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

Trên là bài viết có bao nhiêu loại hợp đồng lao đông năm 2023 hy vọng bài viết có thể giúp ích cho doanh nghiệp hoặc cá nhân đang tìm hiểu về vấn đề này

Ngoài ra chúng tôi chuyên cung cấp các lớp học kế toán thực hành thực tế và dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm cho các doanh nghiệp quý anh chị có thể tham khảo thêm về loại dịch vụ này

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo