KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Kế toán là gì


Kế toán là gì ? và các đối tượng sử dụng thông tin kế toán là ai ? Đặc điểm của thông tin kế toán ảnh hưởng tới việc ra quyết định kinh doanh

Với bề dày của lịch sử hình thành và phát triển hàng nghìn năm, từ lúc còn sơ  khai cho đến khi trở thành một môn khoa học kinh tế độc lập, kế toán luôn được coi là “ngôn ngữ của kinh doanh”.

Nhiều người cho rằng kế toán là một nghề nghiệp đặc biệt với các kĩ thuật đặc thù mà chỉ những người làm kế toán chuyên nghiệp mới cần  phải quan tâm, mới hiểu và có thể và thực hiện được. Quan điểm này là hoàn toàn sai lầm. Trên thực tế, gần như tất cả chúng ta đều tiếp xúc và thực hiện công tác kế toán dưới một góc độ và một cách thức nhất định nào đó.

kế toán là gì

Các nhà đầu tư, nhà quản trị, những người ra quyết định kinh doanh… cho dù kinh doanh trong ngành nghề, lĩnh vực nào hay tại bất cứ quốc gia nào, đều cần hiểu rõ những khái niệm mang tính kĩ thuật của kế toán như tài sản, nguồn vốn, nợ phải trả, thu nhập thuần, lợi nhuận, lưu chuyển tiền…, để có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Chính vì thế, kế toán được coi là ngôn ngữ chung của tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và mọi hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, việc sử dụng thông tin kế toán không chỉ giới hạn trong kinh doanh. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi cá nhân đều phải quan tâm và giải quyết các vấn đề như: thanh toán hoá đơn điện thoại, chi phí sinh hoạt cá nhân, tính toán thu nhập từ công việc, cân đối thu chi cá nhân, lên kế hoạch tiết kiệm, vay ngân hàng, tính toán và nộp thuế thu nhập cá nhân… tất cả các vấn đề đó đều ít nhiều liên quan đến các thông tin kế toán. Chính phủ, các cơ quan nhà nước, các tổ chức cũng cần sử dụng thông tin kế toán để phục vụ cho hoạt động của mình.

Kế toán là gì

Có nhiều cách hiểu về bản chất của kế toán là gì ?

Quan điểm 1

Kế toán là nghệ thuật xử lý, đo lường và truyền tin về kết quả của các hoạt động kinh tế.

Quan điểm 2

Kế toán là một hệ thống thông tin có nhiệm vụ cung cấp các thông tin kinh tế - tài chính về các hoạt động kinh doanh để làm cơ sở ra quyết định kinh doanh của những đối tượng sử dụng.

Quan điểm 3

Kế toán là quá trình xác định, đo lường và truyền đạt thông tin kinh tế nhằm cho phép người sử dụng thông tin đó có thể đánh giá và ra quyết định trên cơ sở được thông tin đầy đủ và phù hợp.

Quan điểm 4

Kế toán là môn khoa học kinh tế có nhiệm vụ phản ánh và giám đốc (bao gồm: quan sát, đo lường, tính toán, ghi chép) các quá trình kinh tế - tài chính ở các đơn vị.

Quan điểm 5

Kế toán là quá trình thu thập, phân tích, đo lường, sắp xếp, ghi chép, tóm tắt và phản ánh kết quả các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp dưới dạng thông tin.

 

Mỗi quan điểm nêu trên đề cập đến kế toán ở một góc độ khác nhau hoặc nhấn mạnh tới một vai trò nhất định của kế toán. Tuy nhiên, các khái niệm đều thể hiện sự tương đồng ở các điểm sau:

- Kế toán liên quan đến 3 đối tượng: người làm kế toán, người sử dụng thông tin kế toán và các hoạt động kinh doanh.

- Mục tiêu của kế toán là cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh cho người sử dụng, phục vụ quá trình ra quyết định của đối tượng này.

- Về mặt kĩ thuật, người làm kế toán cần thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin về kết quả của các nghiệp vụ kinh tế.

- Sản phẩm trực tiếp của kế toán là các báo cáo kế toán về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền…của doanh nghiệp.

Qua các phân tích về khái niệm và vai trò của kế toán, có thể khẳng định việc nghiên cứu, học tập kế toán không chỉ dành riêng cho sinh viên chuyên ngành kế toán. Hiểu biết về bản chất, tầm quan trọng, quy trình vận hành cũng như hạn chế của thông tin kế toán là cần thiết và đem lại lợi ích thiết thực đối với tất cả sinh viên khối kinh tế và quản trị kinh doanh nói chung.

Các đối tượng sử dụng thông tin kế toán là gì

Mục tiêu cơ bản của kế toán là cung cấp cho người sử dụng các thông tin hữu ích phục vụ cho việc ra các quyết định kinh doanh. Mỗi đối tượng sử dụng thông tin kế toán liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp dưới các góc độ khác nhau, có mục tiêu và động cơ khác nhau trong kinh doanh, chính vì vậy, có sự khác nhau trong nhu cầu và cách thức sử dụng thông tin kế toán. Xác định được các đối tượng sử dụng thông tin kế toán là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống thông tin kế toán hiệu quả.

Có thể nhận diện các đối tượng sử dụng thông tin kế toán dưới nhiều góc độ khác nhau. Thông thường, xét trên mối quan hệ với doanh nghiệp (đơn vị kế toán), có thể chia đối tượng sử dụng thông tin kế toán thành 02 nhóm: các đối tượng bên trong và các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp:

- Các đối tượng bên trong đơn vị: chủ yếu là các nhà quản trị, những người bên trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức và vận hành hoạt động kinh doanh. Đây là nhóm đối tượng sẽ đưa ra các quyết định tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để tiến hành các hoạt động kinh doanh, các nhà quản trị cần phải giải đáp hàng loạt các câu hỏi quan trọng như: lượng tiền hiện có của doanh nghiệp có đủ để trả nợ? Giá thành sản xuất của sản phẩm là bao nhiêu? Cần bố trí quy trình sản xuất như thế nào để đạt lợi nhuận cao nhất?... Để trả lời được các câu hỏi này, các nhà quản trị cần các thông tin kịp thời và chi tiết như các báo cáo so sánh về mặt tài chính của các phương án, kế hoạch khác nhau, báo cáo tăng trưởng doanh thu sau các chính sách marketing, dự báo nhu cầu tiền cho năm sau…

- Các đối tượng bên ngoài đơn vị: bao gồm tất cả các cá nhân, tổ chức không tham gia trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp. Các đối tượng này không thể tiếp cận một cách trực tiếp với các ghi chép kế toán của đơn vị, mà nắm bắt thông tin kế toán thông qua hệ thống báo cáo do bộ máy kế toán của đơn vị cung cấp. Có thể chia nhóm đối tượng bên ngoài thành các loại sau:

+ Chủ nợ: bao gồm các cá nhân, tổ chức (ví dụ: Ngân hàng hay công ty bảo hiểm) cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp (cho doanh nghiệp vay tiền). Quan hệ lợi ích giữa chủ nợ và doanh nghiệp chủ yếu thể hiện trong các giao dịch thanh toán gốc và lãi vay. Các chủ nợ cần sử dụng các thông tin kế toán để xác định khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

+ Các nhà đầu tư: lợi ích của các nhà đầu tư thể hiện qua sự tăng trưởng giá trị của khoản đầu tư vào doanh nghiệp. Lợi ích này sẽ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư khi quyết định mua hay bán cổ phần của doanh nghiệp. Chính vì vậy, các nhà đầu tư cần có các thông tin để có thể so sánh tình hình tài chính và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp nhằm trả lời các câu hỏi: Doanh nghiệp có các hoạt động sinh lời hay không? Khả năng sinh lời của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác? Doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực có hiệu quả hay không?

+ Cơ quan thuế và các cơ quan quản lý Nhà nước khác: đóng vai trò là cơ quan quản lý của nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau, các đối tượng này sử dụng thông tin kế toán để phục vụ các mục tiêu như: tính toán và giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với nhà nước, tính toán và giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ về các khoản đóng góp bắt buộc (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…) của doanh nghiệp đối với người  lao động và nhà nước…

+ Các đối tượng khác: người lao động, công đoàn, người tiêu dùng, các nhóm lợi ích khác trong xã hội cũng có thể có nhu cầu sử dụng và tiếp cận thông tin kế toán dưới các góc độ khác (báo cáo niêm yết, báo chí, truyền thông...) và trong nhiều trường hợp, việc sử dụng thông tin của các đối tượng này cũng có ít nhiều ảnh hưởng tới doanh nghiệp hay các vấn đề chính trị (chính sách tiền lương, chính sách đối với người lao động,…).

Đặc điểm của thông tin kế toán ảnh hưởng tới việc ra quyết định kinh doanh

Thông tin kế toán có vai trò khác nhau đối với mỗi đối tượng sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, thông tin kế toán phục vụ việc ra các quyết định kinh doanh của mình, mỗi đối tượng cần chú ý đến đặc điểm của thông tin kế toán nhằm sử dụng được tối đa vai trò cũng như khắc phục được các mặt hạn chế của các thông tin này.
Thông tin kế toán có các đặc điểm đáng chú ý sau:
+ Thông tin kế toán luôn chú trọng vấn đề định lượng. Mọi yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh đều được kế toán lượng hoá thông qua thước đo tiền tệ.
+ Thông tin kế toán luôn hướng tới mục tiêu ra quyết định kinh doanh, quyết định quản lý.
+ Thông tin kế toán là các thông tin thể hiện quá trình vận động liên tục của các nguồn lực qua các giai đoạn sản xuất – kinh doanh.
+ Thông tin kế toán luôn phản ánh tình hình hoạt động hay kết quả của các giao dịch trong quá khứ, nhưng lại được sử dụng để phục vụ cho việc dự báo và ra quyết định trong tương lai.
Các đặc tính trên cần được mỗi đối tượng sử dụng thông tin quan tâm thích đáng để có thể đưa ra được các đánh giá và quyết định đúng đắn.

Trên là bài viết kế toán là gì ? Nếu bạn chưa biết gì về kế toán thì tìm hiểu một lớp học kế toán thực hành tổng hợp sẽ giúp bạn tự tin chuẩn bị hành trang bước vào nghề kế toán, chúc các bạn thành công !

Ngoài bài viết kế toán là gì ? các bạn có thể tìm hiểu thêm: Các loại kế toán

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo