KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Tổ chức sự kiện mới nhất 2021


Tổ chức sự kiện hay quản lý sự kiện là việc tổ chức thực hiện các phần việc cho một chương trình, sự kiện diễn ra, từ khi nó bắt đầu hình thành trong ý tưởng cho đến khi nó kết thúc. Bắt đầu bằng việc lên ý tưởng, kịch bản, thiết kế, thi công và tổ chức.

Tài liệu môn Tổ chức sự kiện mới nhất 2021

Tài liệu môn tổ chức sự kiện mới nhất 2021

Tổng hợp dạng câu hỏi Tổ chức sự kiện

Câu 1: Khái luận về sự kiện, tổ chức sự kiện, hợp đồng tổ chức sự kiện và quản trị sự kiện?

Câu 2: Vai trò, ý nghĩa, các loại hình của tổ chức sự kiện?

Câu 3: Nêu nội dung cơ bản của quản trị sự kiện, công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện?

Câu 4: Phân tích nội dung nghiên cứu nhu cầu tổ chức sự kiện, ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện? Vận dụng?

Câu 5: Nêu các bước của quá trình lập kế hoạch tổ chức sự kiện?

Câu 6: Khái niệm mục tiêu sự kiện, phân tích nội dung xác định mục tiêu của sự kiện? Vận dụng?

Câu 7: Khái niệm về khách mời tham gia sự kiện, ngân sách và tài trợ sự kiện?

Câu 8: Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc cơ bản trong đàm phán, Phân tích nội dung chuẩn bị đàm phán trong tiến trình đàm phán? Vận dụng?

Câu 9: Khái niệm, ý nghĩa, nội dung của truyền thông marketing sự kiện?

Câu 10: Phân tích nội dung xác định khách hàng mục tiêu và mục tiêu truyền thông? Vân dụng

Câu 11: Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định các phương tiện chở khách? Nội dung của hoạt động tổ chức đưa đón, tiếp khách?

Câu 12: Phân  tích nội dung tổ chức triển khai hoạt động sự kiện(tiếp khách, quay phim, chụp ảnh, hoạt động giải trí ?

Câu 13: Phân tích nội dung đưa đón khách trong tổ chức triển khai sự kiện?Vận dụng?

Câu 14. Phân tích nội dung xác định điểm đỗ xe trong tổ chức triển khai sự kiện? Vận dụng?

Câu 15. Những hoạt động sau sự kiện? Phân tích một số tình huống có thể xảy ra trong tổ chức sự kiện, cách thức hạn chế và giải quyết? Vận dụng?

Câu 16. Khái niệm đánh giá hoạt động sự kiện, ý nghĩa, và các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá sự kiện ?

Câu 17. Nêu mục tiêu, yêu cầu của tổ chức lễ khai trương, khánh thành?

Câu 18. Phân tích nội dung đánh giá kết quả trong tổ chức lễ khai trương, khánh thành? Vận dụng?

18 câu hỏi trên giúp bạn cải thiện kiến thức môn Tổ chức sự kiện cũng như tổng hợp tài liệu môn Tổ chức sự kiện mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Tổ chức sự kiện mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo