dạy kế toán


Nguyên lý kế toán
Phương pháp tính giá trong kế toán

Phương pháp tính giá trong kế toán

Phương pháp tính giá trong kế toán áp dụng cho mọi loại hình từ thương mại dịch vụ cho tới sản xuất kiến thức nền tảng nguyên lý kế toán cho dân kế toán
Bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Bài tập kế toán tiền lương có lời giải gồm các dang bài tập liên quan tới kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì và Kết cấu nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm những gì
Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là gì phân loại ý nghĩa và lịch nộp hạn nộp của báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp cơ quan thuế
Quy trình kế toán trong doanh nghiệp

Quy trình kế toán trong doanh nghiệp

Quy trình kế toán trong doanh nghiệp gồm những nghiệp vụ gì và các bước thực hiện quy trình kế toán thực tế tại các doanh nghiệp hiện nay
Các loại bút toán điều chỉnh trong kế toán

Các loại bút toán điều chỉnh trong kế toán

Các loại bút toán điều chỉnh trong kế toán mà kế toán cần biết khi thực hiện làm các nghiệp vụ kế toán để lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp
Sổ sách kế toán gồm những gì

Sổ sách kế toán gồm những gì

Sổ sách kế toán gồm những gì và các hình thức ghi sổ kế toán trong các doanh nghiệp hiện nay
Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp

Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp

Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp và các quy trình hạch toán và xác định kết quả kinh doanh
Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán trong doanh nghiệp giới thiệu đầy đủ về bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Phương pháp đối ứng tài khoản trong kế toán

Phương pháp đối ứng tài khoản trong kế toán

Phương pháp đối ứng tài khoản trong kế toán, tài khoản kế toán, cách định khoản hạch toán và phương pháp ghi sổ kép trong kế toán
Tài sản là gì Nguồn vốn là gì

Tài sản là gì Nguồn vốn là gì

Tài sản là gì Nguồn vốn là gì và phân loại các đối tượng của hạch toán kế toán và ví dụ minh họa về mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
Chứng từ kế toán là gì và phương pháp chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là gì và phương pháp chứng từ kế toán

Chứng từ là gì và phương pháp chứng từ kế toán - Cách phân loại chứng từ kế toán
Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn

Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn

Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn trong công tác kế toán tài chính của doanh nghiệp và sự tuần hoàn của vốn kinh doanh
Tổng hợp những thuật ngữ kế toán cơ bản

Tổng hợp những thuật ngữ kế toán cơ bản

Tổng hợp những thuật ngữ kế toán cơ bản nhất đối với bất kỳ kế toán nào cũng cần phải nắm vững
Các thước đo sử dụng trong hạch toán

Các thước đo sử dụng trong hạch toán

Các thước đo sử dụng trong hạch toán bao gồm những thước đo nào và thước đo nào là quan trọng nhất
Sơ đồ tài khoản 153 theo thông tư 133 và thông tư 200

Sơ đồ tài khoản 153 theo thông tư 133 và thông tư 200

Sơ đồ tài khoản 153 theo thông tư 133 và thông tư 200 các bạn cần tìm hiểu về tài khoản công cụ dụng cụ để nắm rõ hơn về sơ đồ chữ T
Kế toán vốn bằng tiền là gì

Kế toán vốn bằng tiền là gì

Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán, công việc của kế toán vốn bằng tiền và những yêu cầu cơ bản để quản lý nội bộ vốn bằng tiền
Cách hạch toán tài khoản 153 công cụ dụng cụ theo thông tư 133 và 200

Cách hạch toán tài khoản 153 công cụ dụng cụ theo thông tư 133 và 200

Cách hạch toán tài khoản 153 công cụ dụng cụ áp dụng theo thông tư 133 và thông tư 200 và định khoản các nghiệp vụ liên quan tới 153
Các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận mà bất kỳ kế toán nào cũng cần phải nắm vững để phục vụ cho công việc kế toán
Sơ đồ tài khoản 152 theo thông tư 133 và 200

Sơ đồ tài khoản 152 theo thông tư 133 và 200

Bảng Sơ đồ tài khoản 152 theo thông tư 133 và 200 các bạn cần tìm hiểu về tài khoản nguyên vật liệu cần nắm chắc nghiệp vụ
Đối tượng sử dụng thông tin kế toán là ai

Đối tượng sử dụng thông tin kế toán là ai

Đối tượng sử dụng thông tin kế toán bao gồm các nhà quản lý, giám đốc, nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan thuế, các cơ quan quản lý nhà nước
Cách hạch toán tài khoản 152 theo thông tư 133 và 200

Cách hạch toán tài khoản 152 theo thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 152 nguyên vật liệu theo thông tư 133 và thông tư 200 và cách định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới tài khoản 152
Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ theo thông tư 133 và thông tư 200 và hướng dẫn cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ để lên được báo cáo tài chính
Hạch toán kế toán là gì và Bản chất của hạch toán kế toán

Hạch toán kế toán là gì và Bản chất của hạch toán kế toán

Hạch toán kế toán là gì - Bản chất của hạch toán kế toán và các loại hạch toán cơ bản bao gồm hạch toán nghiệp vụ - hạch toán thống kê và hạch toán kế toán
Bản chất của tài khoản lưỡng tính 131 và 331

Bản chất của tài khoản lưỡng tính 131 và 331

Bản chất của tài khoản lưỡng tính 131 và 331 và phân biệt tài khoản 131 và 311 khi định khoản hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền

Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền

Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền và những yêu cầu cơ bản để quản lý nội bộ vốn bằng tiền
Cách hạch toán tài khoản 111 tiền mặt theo thông tư 133 và 200

Cách hạch toán tài khoản 111 tiền mặt theo thông tư 133 và 200

Hướng dẫn Cách hạch toán tài khoản 111 tiền mặt theo thông tư 133 và 200 và cách định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới tài khoản tiền mặt 111
Thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán cho mọi DN

Thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán cho mọi DN

Thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán cho mọi loại hình doanh nghiệp download và tải ngay về để tham khảo
Cách hạch toán nghiệp vụ khách hàng ứng trước tiền hàng

Cách hạch toán nghiệp vụ khách hàng ứng trước tiền hàng

Hướng dẫn cách hạch toán nghiệp vụ khách hàng ứng trước tiền hàng thực hành trên Excel và trên phần mềm Misa
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Mẫu bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 được tổng hợp ngắn gọn nhất dành cho doanh nghiệp lớn thường là công ty thuộc loại hình sản xuất hoặc xây dựng
Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm và ví dụ cụ thể trong từng trường hợp để kế toán hình dung được nghiệp vụ hạch toán trên Excel và phần mềm Misa
Cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo thông tư 133 và 200

Cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo thông tư 133 và 200

Cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo thông tư 133, thông tư 200 và thủ tục chứng từ cần chuẩn bị khi mua hàng trong nước về nhập kho
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 download tải ngay được tóm lược một cách ngắn gọn nhất giúp học viên định hình được từng loại tài khoản kế toán
Quy định chung về kế toán trong doanh nghiệp

Quy định chung về kế toán trong doanh nghiệp

Quy định chung về kế toán trong doanh nghiệp và chức năng nhiệm vụ của kế toán, chế độ kế toán thường sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay
Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Kế toán là gì ? Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp và chi tiết công việc kế toán của từng vị trí trong doanh nghiệp
12
0972.868.960