dạy kế toán


Kế toán tiền lương – bảo hiểm
Công việc của kế toán tiền lương phải làm tại doanh nghiệp

Công việc của kế toán tiền lương phải làm tại doanh nghiệp

Công việc của kế toán tiền lương phải làm tại doanh nghiệp năm 2020 là những công việc gì và hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Mẫu bảng chấm công trên Excel

Mẫu bảng chấm công trên Excel

Mẫu bảng chấm công trên Excel để xác định được số ngày công làm việc của từng nhân viên trong công ty áp dụng cho từng doanh nghiệp
Mẫu bảng lương trên Excel năm 2020

Mẫu bảng lương trên Excel năm 2020

Mẫu bảng lương trên Excel năm 2020 có thiết lập sẵn công thức tính lương, tính bảo hiểm, tính thuế TNCN
Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm năm 2020

Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm năm 2020

Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm năm 2020 mà kế toán cần phải nắm khi làm bảng lương và chế độ bảo hiểm cho nhân viên trong công ty
0972.868.960