dạy kế toán


Kế toán tiền lương – bảo hiểm
Công việc của kế toán tiền lương phải làm tại doanh nghiệp

Công việc của kế toán tiền lương phải làm tại doanh nghiệp

Công việc của kế toán tiền lương phải làm tại doanh nghiệp năm 2020 là những công việc gì và hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2021

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2021

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2021 áp dụng từ ngày 01/02/2021 sử dụng mẫu 01/PLI ban hành tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP
Mức đóng BHXH năm 2021

Mức đóng BHXH năm 2021

Mức đóng BHXH năm 2021 và cách phân bổ lương NLĐ để giảm tiền đóng bảo hiểm xã hội năm 2021
Bảng tra cứu mức lương tối thiểu vùng năm 2021

Bảng tra cứu mức lương tối thiểu vùng năm 2021

Bảng tra cứu mức lương tối thiểu vùng năm 2021 được quy định theon Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ
Mẫu bảng chấm công trên Excel

Mẫu bảng chấm công trên Excel

Mẫu bảng chấm công trên Excel để xác định được số ngày công làm việc của từng nhân viên trong công ty áp dụng cho từng doanh nghiệp
Mẫu bảng lương trên Excel năm 2021

Mẫu bảng lương trên Excel năm 2021

Mẫu bảng lương trên Excel năm 2021 có thiết lập sẵn công thức tính lương, tính bảo hiểm, tính thuế TNCN
Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 và hướng dẫn cách tính lương đối với mức lương đóng BHXH tối thiểu và mức lương đóng BHXH tối đa
Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm năm 2021

Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm năm 2021

Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm năm 2021 mà kế toán cần phải nắm khi làm bảng lương và chế độ bảo hiểm cho nhân viên trong công ty
0972.868.960