KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Phương thức và hình thức thanh toán trong công ty thương mại


Phương thức và hình thức thanh toán trong công ty thương mại quy định như thế nào thì trong bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể từng phương thức và từng hình thức thanh toán

1/ Phương thức thanh toán trong công ty thương mại

Sau khi giao hàng cho bên mua và được chấp nhận thanh toán thì bên bán có thể nhận tiền hàng theo nhiều phương thức khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm, thỏa thuận giữa hai bên mà lựa chọn phương thức thanh toán cho phù hợp. Hiện nay các doanh nghiệp thương mại thường áp dụng các phương thức thanh toán sau:

- Phương thức thanh toán ngay

- Phương thức thanh toán chậm trả

Chi tiết về từng phương thức thanh toán của doanh nghiệp thương mại

+ Phương thức thanh toán ngay

Là phương thức thanh toán mà quyền sở hữu về tiền tệ sẽ được chuyển từ người mua sang người bán ngay sau khi quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hóa bị chuyển giao. Theo phượng thức này sự vận động của hàng hóa gắn liền với sự vận động của tiẽn tệ.

+ Phương thức thanh toán chậm trả.

Là phương thức thanh toán mà quyền sở hữu về tiền tệ sẽ được chuyến giao sau một khoảng thời gian so với thời điểm chuyển quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát về hàng hóa, do đó hình thành khoản công nợ phải thu của khách hàng. Nợ phải thu cần được hạch toán quản lý chi tiết cho từng đối tượng phải thu và ghi chép theo từng lần thanh toán. Theo hình thức này / sự vận động của hàng hóa và tiền tệ có khoảng cách về không gian và thời gian.

2/ Hình thức thanh toán trong công ty thương mại

Thanh toán tiền hàng có thể được thực hiện thông qua

nhiều hình thức khác nhau:

- Thanh toán bằng tiền mặt;

- Thanh toán qua Ngân hàng

- Thanh toán bằng hàng hóa (hàng đổi hàng)

Bạn đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại, nếu bạn muốn quản lý tốt công tác tài chính bạn có thể tham gia: Khóa học kế toán thương mại

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo