KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Bản chất của hoạt động mua bán hàng hóa


Bản chất của hoạt động mua bán hàng hóa  và vai trò của hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại

Bản chất của hoạt động mua bán hàng hóa trong thương mại

Bản chất của hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại là tổ chức lưu thông hàng hóa, đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến tiêu dùng thông qua hoạt động mua và bán. Xuất phát  từ nhu cầu hàng hóa trên thị trường, doanh nghiệp nghiên cứu nguồn hàng, khả năng cung ứng hàng hóa từ nhà cung cấp, đàm phán giá cả và các điều kiện khác để ký hợp động mua bán

Lưu chuyển hàng hóa trong kinh doanh thương mại trong nước gồm hai giai đoạn: Mua hàng và bán hàng không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất của hàng. Trong đó mua hàng là khâu đầu tiên trong quá trình kinh doanh thương mại nhằm tạo ra nguồn hàng hóa để đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời đồng bộ đúng quy cách chủng loại cho các nhu cầu của khách hàng, là quá trình tài sản của doanh nghiệp chuyển từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hóa, kết thúc khâu mua doanh nghiệp sẽ mất quyền sở hữu về tiền tệ hoặc tăng nghĩa vụ trả nợ cho người bán nhưng được quyền sở hữu về hàng hóa. Bán hàng là khâu cuối cung trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hay kiểm soát về hàng hóa sang người mua để nhận được quyền sở hữu về tiền hay một loại hàng hóa khác hoặc nhận được quyền đòi tiền người mua.

Vai trò của hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại:

Đối với hoạt động mua hàng:

Mua hàng có vị trí vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là hoạt động tạo ra yếu tố đầu vào giúp cho hoạt động kinh doanh thương mại của doanh nghiệp được tiến hành thường xuyên, liên tục, đáp ứng được nhu cầu cảu khách hàng và đảm bảo phù hợp với kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp với chi phí thấp nhất

Mua hàng không những tạo điều kiện vật chất cho bán hàng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Nghiệp vụ mua hàng nếu đảm bảo đáp ứng yêu cầu của kinh doanh, phù hợp với kế hoạch bán hàng, giúp cho hoạt động kinh doanh tiến hàng thuận lợi, kịp thời, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bán hàng nhanh và nâng cao uy tín với khách hàng, làm cho việc cung ứng hàng diễn ra một cách liên tục ổn định tránh đứt đoạn từ đó dẫn đến giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

Mua hàng còn góp phần vào sự cân bằng dòng tiền của doanh nghiệp, tổ chức tốt nghiệp vụ mua hàng doanh nghiệp huy động được nguồn tín dụng của nhà cung cấp và thông qua hoạt động mua hàng chậm trả

Đối với hoạt động bán hàng

Bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh thương mại, trực tiếp thực hiện chức năng lưu thông hàng hóa phục vụ cho sản xuất và đời sống, là khâu quan trọng nối liền sản xuất và tiêu dùng, đảm bảo cân đối giữa cung và cầu đối với từng sản phẩm cụ thể góp phần ổn định giá cả thị trường

Quản lý tốt khâu bán sẽ quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Mọi hoạt động khác của doanh nghiệp đều nhằm mục đích là bán được hàng hóa và chỉ có bán hàng mới thực hiện được mục tiêu trước mắt của doanh nghiệp đó là lợi nhuận - chỉ tiêu chất lượng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra từ khâu bán hàng, hàng hóa chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ, vòng chu chuyển vốn của doanh nghiệp được hoàn thành và tiếp tục vòng mới, doanh nghiệp tiếp tục đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy hoạt động bán hàng là hoạt động nghiệp vụ cơ bản nhất, chi phối và quyết định các nghiệp vụ khác của doanh nghiệp

Như vậy hoạt động mua và bán hàng có tầm quan trọng đặc biệt với bất kỳ một đơn vị sản xuất kinh doanh nào, Tổ chức tốt hoạt động mua bán hàng hóa sẽ quyết định được sự thành đạt của doanh nghiệp

Trên là bài viết bản chất của hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, sẽ giúp doanh nghiệp hiểu hơn về lĩnh vực đang làm, nếu doanh nghiệp quan tâm tới công tác tài chính và muốn quản lý tốt được bộ máy kế toán cho doanh nghiệp mời tham khảo: Khóa học kế toán thương mại

Sẽ giúp doanh nghiệp nắm chắc và đọc - lập được báo cáo tài chính trong doanh nghiệp thương mại

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo