KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Chi phí sản xuất là gì


Chi phí sản xuất là gì và bao gồm những loại chi phí nào để sản xuất ra 1 sản phẩm 

Chi phí sản xuất là gì 

Chi phí sản xuất: Là toàn bộ chi phí có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm, dịch vụ trong một thời kỳ nhất định

chi phí sản xuất là gì

Chi phí sản xuất bao gồm các khoản mục chi phí sau:

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

+ Chi phí nhân công trực tiếp

+ Chi phí sản xuất chung

Trong bài viết chi phí sản xuất là gì chúng ta cùng tìm hiểu về từng loại chi phí để hiểu rõ hơn nhé

1/ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất sản phẩm như

+ Chi phí nguyên vật liệu chính

+ Chi phí nguyên vật liệu phụ

+ Chi phí nhiên liệu

+ Chi phí phụ tùng thay thế

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường chiếm tỷ lệ lớn trong tổng giá thành sản phẩm dịch vụ, nhưng dễ nhận diện, định lượng chính xác, kịp thời phát sinh. Trong quá trình quản lý chi phí, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường được định mức theo từng loại sản phẩm và có thể nhận diện trên hồ sơ kỹ thuật sản xuất, định mức vật tư trực tiếp. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tập hợp trực tiếp theo từng loại sản phẩm căn cứ vào chứng từ kế toán và cũng thay đổi tỷ lệ với số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ. Do đó xét trong mối quan hệ với sản lượng sản phẩm sản xuất, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cũng thể hiện đầy đủ các đặc điểm của biến phí

Đối với một số chi phí nguyên vật liệu gián tiếp thường rất khó xác định tách bạch riêng cho từng loại sản phẩm, vì vậy chúng được tập hợp chung, đến cuối kỳ kế toán sẽ tiến hành phân bổ cho các sản phẩm theo các tiêu thức phù hợp

2/ Chi phí nhân công trực tiếp

Khoản mục chi phí này bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương tính vào chi phí sản xuất như: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ... của nhân công trực tiếp thực hiện trong quá trình sản xuất

Trong quản lý chi phí nhân công trực tiếp được định mức theo từng loại sản phẩm dịch vụ

Về mặt hạch toán chi phí nhân công trực tiếp cũng giống như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp có thể căn cứ vào chứng từ để tập hợp trực tiếp theo từng loại sản phẩm. Chi phí nhân công trực tiếp cũng tăng giảm tỷ với số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ.

3/ Chi phí sản xuất chung

Chí phí sản xuất chung bao gồm tất cả các chi phí sản xuất cần thiết khác phát sinh trong phạm vi phân xưởng sản xuất ngoài hai khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí sản xuất chung thường bao gồm:

+ Chi phí nhân viên phân xưởng

+ Chi phí nguyên vật liệu dùng cho quản lý phân xưởng

+ Chi phí công cụ dụng cụ dùng trong sản xuất

+ Chi phí khấu hao máy móc thiết bị, tài sản cố định khác dùng trong hoạt động sản xuất

+ Chi phí dịch vụ thuê ngoài phục vụ sản xuất như điện, nước, sửa chữa, bảo hiểm tài sản tại xưởng sản xuất

Đặc điểm của chi phí sản xuất chung:

+ Bao gồm nhiều yếu tố chi phí có nguồn gốc phát sinh, đặc điểm khác nhau

+ Liên quan đến nhiều hoạt động của quá trình sản xuất sản phẩm khác nhau

+ Chi phí sản xuất chung thường bao gồm cả biến phí và định phí, Khi sản lượng sản phẩm sản xuất thay đổi có những khoản chi phí thay đổi tỷ lệ như chi phí điện, nhiên liệu,…nhưng cũng có những khoản chi phí không thay đổi như khấu hao nhà xưởng theo phương pháp bình quân, lương nhân viên cố định…và có cả những chi phí có tính hỗn hợp như chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị

+ Các yếu tố chi phí khác nhau thuộc nhiều bộ phận quản lý nên khó kiểm soát

Xem thêm bài: Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Khóa học kế toán sản xuất - Dành cho cả đối tượng chưa biết gì hoặc đối tượng học chuyên sâu

⇒ Học kế toán online - Dạy 1 kèm 1 theo yêu cầu trên chứng từ thực tế

⇒ Học kế toán thực hành - Bảng giá học phí các khóa học

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo