KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Thanh tra hải quan mới nhất 2021


Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nghiệp vụ được giao của các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. ... Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan.

Tài liệu Thanh tra hải quan mới nhất 2021

Tài liệu thanh tra hải quan mới nhất 2021

Tổng hợp dạng câu hỏi Thanh tra hải quan

Câu 1: Khái niệm và vai trò của Thanh Tra trong đời sống kinh tế- xã hội. 
Câu 2: So sánh thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành: 
Câu 3: Trình bày quá trình cơ bản tiến hành 1 cuộc thanh tra
Câu 4 Nội dung công tác chuẩn bị và ban hành quyết định thanh tra
Câu 5: Những nội dung cơ bản của kết thúc 1 cuộc thanh tra. 
Câu 6: Những nguyên tắc cơ bản quán triệt trong quá trình thanh tra
Câu 7: Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra Nhà nước. 
Câu 8 : Nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra tổng cục HQ
Câu 9 : Nhiệm vụ quyền hạn của chánh thanh tra tổng cục HQ
Câu 10: Thanh tra viên phải làm gì khi tiến hành điều tra, thu thập, đánh giá chứng cứ phục
vụ công tác thanh tra. 
Câu 11: Quá trình thanh tra về việc chấp hành thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.16
Câu 12. Khái niệm về khiếu nại, người khiếu nại có quyền và nghĩa vụ gì? 
Câu 13: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành HQ

Qua 13 câu hỏi trên giúp bạn cải thiện lỗ hổng kiến thức môn Thanh tra hải quan và dưới đây cũng đã tổng hợp tài liệu môn Thanh tra hải quan mới nhất cho các bạn tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo môn Thanh tra hải quan mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo