KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư mới nhất 2021


Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng  công tác tổ chức đánh giá xem xét và phân tích một cách khách quan trung thực và toàn diện về các nội dung trong dự án xây dựng nhằm đảm bảo dự án mang lại hiệu quả cao cho chủ đầu tư và xã hội cũng như phân tích tham tra thiết kế toàn diện đề án thiết kế cơ sở nhằm đảm bảo ...

Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư mới nhất 2021

Tài liệu môn thẩm định dự án đầu tư mới nhất 2021

Tổng hợp dạng câu hỏi Thẩm định dự án đầu tư

 1. Khái niệm và mục đích thẩm định dự án đầu tư (nêu các khái niệm, quan điểm đánh giá và mục đích chung của thẩm định)
 2. Các chủ thể thẩm định và mục đích cụ thể thẩm định dự án ở từng chủ thể (xem xét 4 chủ thể: chủ đầu tư, nhà nước, ngân hàng thương mại và tổ chức tư vấn với mục đích cụ thể)
 3. Vai trò của thẩm định dự án đầu tư.
 4. Phân tích luận điểm: “ Thẩm định dự án được xem là công cụ quản lý đầu tư hữu hiệu”. Liên hệ thực tiễn.
 5. Làm rõ vị trí của thẩm định dự án trong quá trình hình thành và thực hiện dự án đầu tư (các giai đoạn hình thành và thực hiện dự án đầu tư, các công việc thẩm định)
 6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án. Liên hệ thực tiễn (các nhân tố chủ quan, các nhân tố khách quan, liên hệ thực tiễn đối với thực trạng của các nhân tố)
 7. Làm rõ các yêu cầu đặt ra trong thẩm định dự án đầu tư. Để đáp ứng được các yêu cầu này đòi hỏi có những điều kiện gì? (Các yêu cầu chung, yêu cầu đối với cán bộ thẩm định, các điều kiện thực hiện để đáp ứng yêu cầu)
 8. Phân tích yêu cầu: “Công tác thẩm định dự án đầu tư cần đảm bảo tính khách quan”. Liên hệ thực tiễn trong việc đáp ứng yêu cầu này.
 9. Phân tích yêu cầu : “Công tác thẩm định dự án đầu tư cần đảm bảo tính toàn diện”. Liên hệ thực tiễn trong việc đáp ứng yêu cầu này.
 10.  Làm rõ thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành ở Việt Nam (Các dự án đầu tư xây dựng, thẩm quyền thẩm định, Nghị định và các quy định hướng dẫn hiện hành)
 11.  Quy trình thẩm định dự án đầu tư nói chung gồm những bước nào? Phân tích vai trò của các nhóm tham gia trong quy trình thẩm định. 
 12.  Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu tư ở ngân hang thương mại và cho nhận xét (cơ cấu tổ chức của ngân hàng, thẩm quyền, quy trình thẩm định)
 13.  Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu tư ở Nhà nước và cho nhận xét.
 14.  Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu tư ở chủ đầu tư và cho nhận xét.
 15.  Làm rõ các căn cứ thẩm định dự án đầu tư (Căn cứ pháp lý, căn cứ thực tế, kinh nghiệm)
 16.  Thẩm định dự án đầu tư gồm những nội dung nào? Cho biết mối quan hệ giữa các nội dung thẩm định (Thẩm định theo nhóm yếu tố).
 17.  Làm rõ những nội dung thẩm định ở ngân hang thương mại. Mối quan hệ giữa các nội dung thẩm định (Thẩm định theo nhóm yếu tố: Thẩm định khách hàng, thẩm định dự án vay vốn, thẩm định điều kiện đảm bảo tiền vay)
 18.  Nội dung thẩm định khía cạnh thị trường của dự án và phương pháp thẩm định phù hợp.
 19.  Nội dung thẩm định khía cạnh kỹ thuật của dự án và phương pháp thẩm định phù hợp.
 20.  Nội dung thẩm định tài chính dự án và phương pháp thẩm định phù hợp.
 21.  Mối quan hệ giữa thẩm định thị trường và kỹ thuật; kỹ thuật và tài chính; thị trường và tài chính.
 22. Thẩm định tài chính dự án đầu tư gồn những nội dung nào? Cho biết mối quan hệ giữa các nội dung thẩm định đó.
 23.  Nội dung thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư.
 24.  Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính chủ yếu được xem xét trong thẩm định dự án. (NPV, IRR, T - Nội dung, ý nghĩa, phương pháp tính, ưu nhược điểm và những lưu ý cần thiết khi thẩm định dự án) 
 25.  Nội dung thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tư.
 26.  Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội được xem xét khi thẩm định dự án.
 27. Các phương pháp được áp dụng trong thẩm định dự án. Làm rõ ưu nhược điểm của từng phương pháp và điều kiện vận dụng. 
 28.  Phương pháp so sánh đối chiếu được áp dụng như thế nào trong thẩm định dự án và phù hợp với những nội dung nào?
 29.  Phương pháp phân tích độ nhạy được áp dụng như thế nào trong thẩm định dự án và phù hợp với những nội dung nào?
 30.  Những khó khăn trong công tác thẩm định và hướng khắc phục (đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thẩm định dự án có thể nhìn nhận ở một chủ thể như ngân hàng thương mại, tìm hiểu nguyên nhân và nêu hướng khắc phục).

Qua 30 câu hỏi trên giúp bạn khắc phục giải quyết vấn đề kiến thức ôn tập môn Thẩm định dự án đầu tư cũng như dưới đây đã tổng hợp tài liệu Thẩm định dự án đầu tư mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Thẩm định dự án đầu tư mới nhất : Tại đây

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo