KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Quy hoạch đô thị (CN) mới nhất 2021


Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.

Tài liệu Quy hoạch đô thị (CN) mới nhất 2021

Tài liệu môn quy hoạch đô thị CN mới nhất 2021

Tổng hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm Quy hoạch đô thị (CN)

Các bạn hãy lựa chọn một câu trả lời đúng nhất:

1. Mô hình đô thị không tưởng của Robert Owen không dựa trên cơ sở:

a.  Tổ chức xã hội thành các tập đoàn nhỏ mang tính độc lập cao.
b. Phản đối mạnh mẽ tư tưởng xoá bỏ sự cách biệt  đô thị-nông thôn.
c. Nhà ở kiểu tập thể bố cục theo hình vuông chứa khoảng 1200 người.
 

2.Quy hoạch đô thị ở Việt Nam thì:

a. không phân quyền
b. ít phân quyền
c. Nhiều phân quyền.

3.Quan điểm nổi bật của Le Corbusier trong lí luận về thành phố công nghiệp là:

a. Các công trình có quy mô lớn và tính cá nhân cao.
b. Các công trình có quy mô lớn và tính tập thể cao.
c. Các công trình có quy mô nhỏ và tính tập thể cao.
d. Các công trình có quy mô nhỏ và tính cá nhân cao.
 

4.Ebenezer Howard xây dựng mô hình thành phố vườn và thành phố vệ tinh với hướng giải quyết cơ cấu tổ chức không gian không dựa trên:

a. Phân bố dân cư đô thị thành từng đơn vị thành phố vệ tinh tập hợp xung quanh thành phố trung tâm.
b. Tập trung dân cư đô thị với mật độ cao vào các siêu đô thị.
c. Các thành phố vệ tinh là các thành phố vườn được bao quanh bởi khu cây xanh và được liên hệ với nhau bởi các trục giao thông.
 

5.Quy hoạch tổng thể không nhấn mạnh đến:

a. Sự lưu thông hiệu quả của hàng hoá và dịch vụ.
b. Sự kiểm soát mạnh mẽ của nhà nước đối với thị trường đất, thị trường lao động và thị trường vốn.
c.Cơ cấu và hướng phát triển không gian đô thị trong tương lai và bỏ quy hoạch chi tiết lại trong tiến trình sau đó.
d. Đặt ra các tiêu chuẩn, định mức bình quân về thiết kế đô thị, vị trí, mật độ, diện tích sàn cho các hoạt động sử dụng đất.

6. Quy hoạch cơ cấu không nhấn mạnh đến:

a. Định hướng phát triển đất đai dài hạn.
b. Cơ sở cho kế hoạch tài trợ và phân định các giai đoạn phát triển.
c. Xác định cụ thể các tiêu chuẩn, định mức bình quân về thiết kế đô thị, vị trí, mật độ, diện tích sàn cho các hoạt động sử dụng đất.
d. Sự tham gia của công chúng vào tiến trình quy hoạch

7. Trọng tâm của quy hoạch cơ cấu là yếu tố:

a. Kiểm soát phát triển đô thị
b. Quản lý phát triển đô thị.
c. Cả hai ý trên.

8. Cấu trúc không gian đô thị được mô tả là:

a. Hình thức dàn trảI và chiếm đất của đô thị
b. Hình thức chiếm đất va độ lón  của đô thị
c. Hình thức phân bổ dân số trong khu vực đã được xây dụng và hình thức dịch chuyển của dân cư ở khu vực đô thị trong ngay.
d. Hình thức dàn trảI và phân bổ dân số trong khu vực đã được xây dụng.

9. Cấu trúc không gian đô thi được xác định và đo lường bởi 3 chỉ số chính:

a. Mức sử dụng đất, dân số đô thị, tăng trưởng đô thị
b. Mức sử dụng đất, hồ sơ mật độ, tăng trưởng đô thị
c. Mức sử dụng đất, dân số đô thị, hồ sơ mật độ
d. Mức sử dụng đất, hồ sơ mật độ, tần suất các chuyến đI đến trung tâm thành phố.
e. Hồ sơ mật độ, tần suất các chuyến đI đến trung tâm thành phố, tăng trưởng đô thị.

10. Công cụ nào chưa được sử dụng trong kỹ thuật phân tích quy hoạch đô thị

a. Phân tích cấu trúc tầng bậc
b. Phân tích cấu trúc phi tầng bậc
c. Phân tích đơn tiêu chí
d. Phân tích đa tiêu chí
 
B. Quy hoạch tổng thể xem công tác quy hoạch sử dụng đất có thể quyết định và chi phối các mô hình kinh tế tương lai? Đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn?

Sau các câu hỏi trên giúp bạn củng cố kiến thức và tổng hợp tài liệu Quy hoạch đô thị (CN) mới nhất dưới đây cho các bạn tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo Quy hoạch đô thị (CN) mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo