KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Quản trị tác nghiệp II mới nhất 2021


Doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp sản phẩm/dịch vụ thỏa mãn nhu cầu thị trường và thu được lợi nhuận. Doanh nghiệp là một hệ thống mở với môi trường bên ngoài và doanh nghiệp cũng lại được cấu thành bởi nhiều bộ phận với những chức năng riêng biệt. Muốn đạt được các mục tiêu của mình đòi hỏi các doanh nghiệp phải tổ chức tốt các bộ phận cấu thành như sản xuất, marketing, tài chính, nhân lực. Theo tiếp cận thế chân kiềng của doanh nghiệp thì sản xuất cùng với marketing và tài chính được xác định là 3 trục cơ bản. Sản xuất là một phân hệ chính có vai trò quyết định trong việc tạo ra sản phẩm/dịch vụ cho doanh nghiệp. Quản trị hệ thống sản xuất là chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mọi doanh nghiệp. Thiết lập, phát triển và tổ chức điều hành tốt hoạt động sản xuất là cơ sở và yêu cầu bảo đảm cho mỗi doanh nghiệp có thể đứng vưng và phát triển trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Tài liệu Quản trị tác nghiệp II mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị tác nghiệp II mới nhất 2021

Dạng đề thi Quản trị tác nghiệp II

Câu 1.

Hãy trình bày các lý do tồn tại hàng dự trữ trong doanh nghiệp. Cho ví dụ minh họa?

Câu 2.

Làm rõ các vấn đề sau đây (đúng sai và giải thích ngắn gọn lý do lựa chọn):

  1. Chi phí phát sinh do sản phẩm kém chất lượng không thuộc chi phí hàng dự trữ
  2. Chiến lược tác động đến cầu chủ yếu được áp dụng trong nhu cầu thị trường cao.

Câu 3.

Có 4 công việc cần phân công cho bốn nhân viên A, B, C và D. Bảng sau đây cho biết thời gian hao phí dự kiến của từng nhân viên để thực hiện từng công việc:

Nhân viên

Thời gian hao phí cho mỗi công việc (giờ)

Công việc 1

Công việc 2

Công việc 3

Công việc 4

A

200

400

300

250

B

300

700

400

500

C

100

600

200

200

D

250

650

300

450

 

Hãy phân công công việc sao cho tổng thời gian hoàn thành các công việc là ngắn nhất

Qua những câu hỏi trên giúp bạn bám sát đề thi, đề cương cũng như củng cổ lại kiến thức và dưới đây là tài liệu liên quan tới môn Quản trị tác nghiệp II mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo Quản trị tác nghiệp II mới nhất : Tại đây

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo