KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế 2021


Quản lý nhà nước về kinh tế là sự tác động có tổ chức, bằng pháp luật và thông qua hệ thống các chính sách với các công cụ quản lý kinh tế lên nền kinh tế nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế đất nước, trên cơ sở sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước trong điều kiện mở cửa và hội nhập kinh tế quốc ...

Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế 2021

Tài liệu quản lý nhà nước về kinh tế mới nhất 2021

Dạng bài tập Quản lý nhà nước về kinh tế

Câu hỏi đúng sai:

1. Các quy luật mang tính khách quan nên nhà nước k cần quan tâm đến quy luật
2. NN phải kết hợp pp hành chính, PP giáo dục, PP kinh tế khi ra qd
3.Khi ra các quy định QLNN về KT, nhà quản lý phải đảm bảo hài hòa lợi ích các bên có liên quan
4. Không cần thực hiện kiểm tra trong quá trình thực hiện các qđ NN về KT vì các đối tượng quản lý có tính tự giác cao và có khả năng tự kiểm tra
1. Các quyết định NN phải đảm bảo những yêu cầu gì? Cho ví dụ về 1 quyết định QLNN vi phạm tính khoa học và phù hợp
2.phương pháp QLNN là gì? có mấy phương pháp? Vai trò, nội dung của phương pháp hành chính
3. đánh giá về việc đảm bảo cơ sở hạ tầng cho các chủ thể kinh tế hoạt động tại 1 tỉnh (thành phố) mà bạn quan tâm

Bài tập

- Đánh giá về chức năng cải cách công ở tỉnh, thành phố mà bạn quan tâm
- Nguyên tắc quản lý nhà nước
- Nguyên tắc ra quyết định quản lý nhà nước
Đúng/ Sai: QLNN vừa mang tính khoa học cừa mang tính nghệ thuật
- Quyết định quản lý nhà nước là gì?Nêu các phương pháp ra quyết định quản lý nhà nước? Nêu vai trò và nội dung phương pháp hành chính? Cho ví dụ.
- Nguyên tắc QLNN là gì? nêu các nguyên tắc? Trình bày nguyên tắc kết hợp QLNN về ngành và QLNN về địa phương ,vùng kinh tế
- công cụ QLNN là gi? nêu các công cụ? trình bày về công cụ chính sách?

Quản lý nhà nước về kinh tế là môn mà các bạn sinh viên theo học khá hot cũng như quan tâm nhiều, các dạng trên thuộc dạng bài tập bám sát các đề cương ôn tập mới nhất. Tổng hợp tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế dưới đây mới nhất cho các bạn tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo Quản lý nhà nước về kinh tế mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo