KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Quản lý đổi mới công nghệ mới nhất 2021


Vậy đổi mới công nghệ là gì? Đó chính là cấp cao nhất của thay đổi công nghệ và là quá trình quan trọng nhất của sự phát triển đối với tất cả các hệ thống công nghệ. Có quan điểm cho rằng đổi mới công nghệ là sự hoàn thiện và phát triển không ngừng các thành phần cấu thành công nghệ dựa trên các thành tựu khoa học nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế – xã hội.

Tài liệu Quản lý đổi mới công nghệ mới nhất 2021

Tài liệu quản lý đổi mới công nghệ mới nhất 2021

Dạng câu hỏi Quản lý đổi mới công nghệ

Câu 1:

Các bạn hãy vận dụng những hiểu biết của mình để phân tích vai trò của công nghệ và đổi mới công nghệ đối với sự phát triển của doanh nghiệp?

Câu 2:

Khi nói đến khi công nghiệp cao, nhiều ý kiến cho rằng nên: “Mở rộng cho các địa phương tự quyết định và đầu tư, xây dựng các khu công nghệ cao trên địa bàn” nhưng một số ý kiến lại cho rằng “Chính phủ cần tập trung tiềm lực toàn quốc để làm một số khu công nghệ cao”. Hãy nêu và giải thích quan điểm của các bạn về vấn đề này?

Câu 3:

Trong những điều kiện, bối cảnh nào thì nên thay thế công nghệ đang sử dụng bằng công nghệ thế hệ sau? Hình thức này có tác động như thế nào đối với hệ thống công nghệ của doanh nghiệp?

Câu 4:

Chỉ có qua tay doanh nghiệp, sức mạnh của ngành khoa học công nghệ mới được bộc lộ và phát huy. Nhưng chỉ doanh nghiệp thì chưa đủ mà người lãnh đạo quốc gia cũng phải quan tâm đến điều này. Hãy trình bày quan điểm của các bạn về nhận định này

Câu 5:

Một bản báo cáo dự báo công nghệ cho doanh nghiệp cần đề cấp tới những nội dung gì? Doanh nghiệp cần chuẩn bị  những điều kiện cơ sở gì để có thể tự mình xây dựng bản báo cáo dự báo về những nội dung đó?

Qua những câu hỏi dạng Quản lý đổi mới công nghệ trên là những câu hỏi mới bám sát đề cương ôn tập, đề thi sẽ giúp các bạn một phần trong bộ môn Quản lý đổi mới công nghệ và dưới đây là tổng hợp tài liệu tham khảo cho các bạn.

 

Tài liệu tham khảo môn Quản lý đổi mới công nghệ mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo