KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học mới nhất 2021


Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methods in Science) là toàn bộ các công cụ hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu khoa học. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong việc thu thập dữ liệu hoặc bằng chứng để phân tích nhằm khám phá thông tin mới hoặc tạo ra sự hiểu biết tốt hơn về một chủ đề.

Tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học mới nhất 2021

Tài liệu phương pháp nghiên cứu mới nhất 2021

Một số dạng đề Phương pháp nghiên cứu khoa học

Đề 1

Câu 1:
Nêu các chức năng của nghiên cứu khoa học và mối quan hệ giữa các chức năng đó.
Câu 2: 
Dùng quy tắc luận 3 đoạn để kết luận xem suy luận sau đúng hay sai? Vì sao?
“Nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc không phải là nền kinh tế thị trường, nên nền kinh tế xã hội chủ nghĩa không phải là nền kinh tế thị trường.”
Câu 3: 
Hãy nêu một số vấn đề về giao thông vận tải ở nước ta hiện nay.
- Trên cơ sở đó, hãy xác định một đề tài nghiên cứu, đặt tên cho đề tài đó. Đề tài đó thuộc loại hình nghiên cứu gì?
- Xác định mục đích, nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu.
- Xác định các phương pháp nghiên cứu cơ bản được áp dụng trong nghiên cứu đề tài.
Câu 4: 
Hãy nêu nội dung, điều kiện áp dụng của phương pháp lịch sử và phương pháp logic trong nghiên cứu khoa học. 
 

Đề 2

Câu 1:
Khái niệm đề tài, các nguyên tắc đặt tên đt, ví dụ?
Câu 2: 
Phương pháp quy nạp và diễn dịch, ví dụ?
Câu 3: 
Cho 1 đoạn văn, tìm các vấn đề kh, đặt tên cho 1 đề tài, sử dụng loại hình nghiên cứu nào?
Câu 4: 
Nêu 3 nội dung quan trọng của đề tài trên và mối liên hệ của chúng?
 

Đề 3

Câu 1: 
Cho PĐ Y , có bao nhieu cách để chỉ ra tính sai lầm của Y. cho ví dụ
Câu 2: 
Nêu nôi dung,cơ sở lý luận, cách vận dụng của phương pháp từ trừu tượng đến cụ thể trong nghiên cứu khoa học
Câu 3: 
Đặt tên đề tài 
Trình bày khái niệm, nêu nội hàm ngoại diên của khái niệm....
Câu 4: 
Tìm khái niệm trung tâm của đoạn văn, phần kiểm tra tính chân thực,chính xác của khái niệm và mở rộng khái niệm

Những đề thi trên là những đề bám sát đề thi thử hoặc đề cương ôn tập mới nhất, cũng như dưới đây đã tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Phương pháp nghiên cứu khoa học mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo Phương pháp nghiên cứu khoa học mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo