KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Pháp luật kinh doanh quốc tế mới nhất 2021


Trong xu thế hội nhập toàn cầu, chính sách mở cửa giao thương được áp dụng trên nhiều quốc gia trên thế giới nhằm mục đích đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua xuất nhập khẩu và các loại hình liên quan. Vì thế, nhu cầu nhân lực về nhóm ngành quản lý kinh doanh và hiểu biết về luật pháp kinh doanh quốc tế ngày một gia tăng. 
Nguồn nhân lực ngành Luật quốc tế ngoài việc giúp cho việc trao đổi thuận lợi giữa các bên còn bảo đảm quyền và lợi ích của chủ doanh nghiệp và đối tác nước ngoài. Đó là lý do vì sao mà chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế (thuộc ngành Luật quôc tế) được nhiều bạn trẻ quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Tài liệu Pháp luật kinh doanh quốc tế mới nhất 2021

Tài liệu pháp luật kinh doanh quốc tế mới nhất 2021

Một số câu hỏi dạng Pháp luật kinh doanh quốc tế mới nhất

Câu 1: Phân tích nguồn Pháp luật điều chỉnh quan hệ kinh doanh quốc tế? Mỗi loại nguồn hãy cho một ví dụ cụ thể.

Do có tính chất quốc tế nên các quan hệ kdqt chịu sự điều chỉnh của nhiều các nguồn luật khác nhau, tuỳ thuộc vào sự thoả thuận chọn nguồn luật áp dụng giữa các bên.
a. Luật quốc gia
Luật quốc gia trở thành nguồn luật điều chỉnh hợp đồng kdqt khi:
Các bên thoả thuận trong hợp đồng
Các bên thoả thuận chọn luật áp dụng cho hợp đồng sau khi hợp đồng kdqt được ký kết
Khi điều ước quốc tế là nguồn luật điều chỉnh hợp đồng nhưng điều ước này lại dẫn chiếu tới luật quốc gia
Khi hợp đồng không quy định luật điều chỉnh và các bên sau này cũng khônh thoả thuận được với nhau thì cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ chọn luật quốc gia là luật điều chỉnh
Ví dụ:
Công ty Thịnh An của Việt Nam ký kết hợp đồng xuất khẩu thanh long cho một công ty Trung Quốc và 2 bên thoả thuận lựa chọn nguồn luật điều chỉnh trong hợp đồng là luật quốc gia của Việt Nam (luật thương mại 2005)
 
b. Điều ước quốc tế
Điều ước quốc tế về thương mại là sự thoả thuận văn bản được các quốc gia ký kết trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng nhằm ấn định, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với nhau trong quan hệ TM qt
Điều ước quốc tế gồm 2 loại: song phương và đa phương
Đối với những điều ước quốc tế mà quốc gia các bên trong hợp đồng đã ký kết hoặc thừa nhận thì chúng có giá trị bắt buộc đối với hợp đồng kdqt
Đối với những điều ước quốc tế mà quốc gia các bên chưa ký kết hoặc thừa nhận thì chỉ có tính chất tham khảo
Ví dụ: Trong hợp đồng xuất khẩu vải từ Việt Nam sang Nhật Bản thì hợp đồng phải quy định theo nguyên tắc của Công ước Viên 1980 do 2 nước đều đã ký kết công ước này.
 
c. Tập quán thương mại quốc tế
Tập quán tm qt là những thói quen thương mại được công nhận rộng rãi
Thông thường được chia thành 3 nhóm: các tập quán nguyên tắc, các tập quán qt chung và các tập quán thương mại khu vực
Các tập quán được áp dụng cho hợp đồng kdqt trong các TH sau:
Khi các hợp đồng quy định
Khi các điều ước quốc tế liên quan quy định
Khi luật thực chất do các bên thoả thuận lựa chọn, ko có quy định hoặc quy định ko đầy đủ
Khi áp dụng tập quán tmqt, các bên phải chứng minh nội dung các tập quán đó
Ví dụ: Việt Nam xuất khẩu hàng hoá sang Liên minh Châu Âu EU cần thực hiện theo các điều khoản trong INCOTERMS
 
a. Một số nguồn luật khác
Ngoài các nguồn luật nói trên thì kdqt còn thừa nhận một số nguồn luật khác như:
Hợp đồng mẫu: Do 1 số thương nhân có tầm ảnh hưởng trong thương mại quốc tế soạn thảo để người đi sau sử dụng , không có tính ràng buộc mà chỉ có tính tham khảo
Vd: mẫu NORGRAIN 1989 dùng cho chuyên chở ngũ cốc do Hiệp hội Môi giới và Đại lý Mỹ đưa ra
Các nguyên tắc chung về hợp đồng: Các nguyên tắc được đúc rút ra từ thực tiễn kinh doanh
Vd: Bộ nguyên tắc pháp luật hợp đồng Châu Âu (PECL) do Uỷ ban về luật hợp đồng Châu Âu ban hành

Câu 2: Bình luận đúng/sai những nhận định sau đây. Nêu rõ căn cứ pháp lý cho ý kiến của mình.

a. Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nhất thiết phải là văn bản hoặc tài liệu giao dịch.
Sai 
Tuỳ theo quy định của mỗi nước mà hợp đồng có thể được ký kết theo nhiều hình thức, kể cả là lời nói. Ở Việt Nam thì hình thức hợp đồng nhất thiết phải là văn bản hoặc tài liệu giao dịch. Tuy nhiên theo Công ước Viên 1980 (điều 18 khoản 1) lời nói hoặc hành vi biểu thị sự đồng ý với chào hàng cung được chấp nhận và có hiệu lực pháp lý với các bên.
a. Lời nói hoặc hành vi biểu thị sự đồng ý với chào hàng được chấp nhận và có hiệu lực pháp lý đối với các bên là hình thức hợp pháp của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
Đúng 
Theo Khoản 1 Điều 18 Công ước Viên 1980, lời nói hoặc hành vi biểu thị sự đồng ý với chào hàng cung được chấp nhận và có hiệu lực pháp lý với các bên.
 
b. Hình thức hợp pháp của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là lời nói, hành vi biểu thị sự đồng ý với chào hàng và văn bản, tài liệu giao dịch.
Đúng 
Giải thích theo 2 câu a & b
 

Câu 3: Phân tích quyền và nghĩa vụ của bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên 1980?

Nghĩa vụ của bên mua
Theo điều 53, bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng và nhận hàng theo quy định của hợp đồng của Công ước
Theo điều 59, bên mua có nghĩa vụ trả tiền vào ngày thanh toán đã được quy định hoặc có thể được xác định theo hợp đồng hoặc theo Công ước mà không cần có nhu cầu hoặc việc thực hiện 1 thủ tục nào về phía bên bán
Theo điều 60, nghĩa vụ nhận hàng của bên mua bao gồm việc thực hiện mọi hành vi tạo điều kiện cho bên bán giao hàng và tiếp nhận hàng hoá theo quy định trong hợp đồng và Công ước
Quyền của bên mua
Khi bên bán vi phạm nghĩa vụ của mình thì bên mua có quyền thực hiện một số biện pháp bảo vệ lợi ích của mình như sau:
Yêu cầu bên bán thực hiện nghĩa vụ hợp đồng
Nếu hàng hoá không phù hợp với hợp đồng thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao hàng thay thế hoặc sửa chữa sự không phù hợp ấy
Nếu bên bán không đảm bảo được thời hạn giao hàng thì bê mua có thể cho phép bên bán thêm 1 tgian nhất định
Tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng trong những trường hợp bên bán không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.
 

Câu 4: Phân tích yếu tố chủ thể của quan hệ pháp luật kinh doanh quốc tế? Phát biểu về vị trí, vai trò của thương nhân trong quan hệ này?

a. Phân tích yếu tố chủ thể của quan hệ pháp luật kinh doanh quốc tế?
Chủ thể trong kinh doanh qt được hiểu là những người tham gia vào các quan hệ kinh doanh quốc tế, thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lời
Theo quy định của pháp luật thương mại của các quốc gia trên thế giới nói chung thì các chủ thể này có thể được gọi là thương nhân
Theo Điều 6 – Luật Thương mại 2005: Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên có đăng ký kinh doanh.
Chủ thể của quan hệ pháp luật kinh doanh quốc tế là các thương nhân có quốc tịch khác nhau, hoặc có nơi cư trú/trụ sở thương mại ở các nước khác nhau: Khi tiến hành HĐKD trên phạm vi quốc tế thì dù là hoạt động sản xuất, phân phối hàng hóa hay hoạt động cung ứng dịch vụ thì chủ thể tham gia có thể liên quan đến nhiều quốc gia khác nhau. Chủ thể thường là thương nhân và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về HĐKD của mình.
Các chủ thể có thể là cá nhân hoặc tổ chức thoả mãn đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy định để tiến hành hoạt động kinh doanh qt
Các chủ thể của quan hệ luật pháp quốc tế phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện :
+ Có sự tham gia vào những quan hệ quốc tế do LQT điều chỉnh
+ Có ý chí độc lập, không bị lệ thuộc vào chủ thể khác
+ Có quyền và nghĩa vụ riêng biệt với các chủ thể khác
+ Có khả năng độc lập chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế
 
b. Phát biểu về vị trí, vai trò của thương nhân trong quan hệ này?
Vị trí của thương nhân: 
Là chủ thể của quan hệ pháp luật kdqt
Giữ vị trí trung tâm trong các quan hệ pháp luật kdqt
Là đại diện hợp pháp cho doanh nghiệp, cho tổ chức tham gia hoạt động kdqt
Là người trực tiếp tham gia vào quan hệ pháp luật trong kdqt

Trên đây là những câu hỏi liên quan tới môn Pháp luật kinh doanh quốc tế mới nhất có đáp án cho các bạn sinh viên, nhân viên tham khảo cũng như tổng hợp tài liệu cho các bạn,...

 
Tài liệu tham khảo Pháp luật kinh doanh quốc tế mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo