KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá 2021


Vai trò của Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế Là hệ thống tiêu chuẩn chung làm hài hòa cân đối những tiêu chuẩn thẩm định giá của các thành viên. IVSC cho rằng mục đích thẩm định giá tài sản rất phong phú như để sử dụng trong các báo cáo tài chính, trong việc ra quyết định cho vay, thế chấp bằng tài sản, trong việc chuyển giao quyền sở hữu, trong việc giải quyết tranh chấp và trong việc tính thuế. IVSC đưa ra những hướng dẩn về các vấn đề thẩm định giá cụ thể và việc áp dụng chúng. Đây là nền tảng căn bản để xây dựng và điều chỉnh hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá của các thành viên nhằm đạt đến sự thống nhất cao trên toàn thế giới về kết quả thẩm định giá của các tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp ở từng quốc gia.

Tài liệu Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá 2021

Tài liệu nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá mới nhất 2021

BÀI TẬP Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá

Câu 1.

Một người mua căn hộ chung cư với giá nếu trả ngay một lần là 1.400 đồng với lãi suất ngân hàng là 10%/năm . Các bạn hãy cho biết:
1. Nếu người đó trả ngay 300 triệu đồng, cuối năm thứ 10 trả 700 triệu đồng, số còn lại trả đều trong 9 năm thì cuối mỗi năm phải trả bao nhiêu?
2. Cuối năm thứ 10 trả 500 triệu đồng, trả đều trong 9 năm vào cuối mỗi năm 50 triệu đồng. Phải trả ngay bao nhiêu?
3. Nếu người đó trả ngay 300 triệu đồng, trả đều trong 10 năm mỗi cuối năm trả 50 triệu đồng thì riêng cuối năm thứ năm phải trả thêm bao nhiêu?
4. Nếu người đó trả 50% vào cuối năm thứ 5, số còn lại để đến năm thứ 10 mới trả nốt thì phải trả bao nhiêu?

Câu 2.

Trình bày quy trình lựa chọn mô hình trong phân tích hồi quy với số liệu mảng. Nêu các bước, giải thích ý nghĩa của từng bước và kiểm định tương ứng?

Câu 3.

Cho kết quả hồi quy sau đây, với NS, H và EDu lần lượt là năng suất, số giờ làm việc bình quân trong ngày và số năm đi học của người lao động.
Tài liệu nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá
a, Hãy giải thích các thông tin cơ bản của kết quả ước lượng trên?
b, Mô hình trên thuộc mô hình gì? Các giả thiết cơ bản của mô hình?
c, Từ thông tin trong bản tin trên, có thể cho rằng mô hình POLS là phù hợp không? Tại sao?
d, Nếu ước lượng mô hình trên bằng OLS thông thường thì có thể có vấn đề biến đổi nội sinh không? Hãy giải thích chi tiết câu trả lời của bạn?

Câu 4.

Ưu điểm và hạn chế của mô hình RE so với mô hình FE?

Dưới đây là tài liệu Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá cho các bạn tham khảo mới nhất, cùng câu hỏi ôn tập và hình ảnh đề thi liên quan cùng với như các bạn sinh viên, nhân viên quan tâm tới.

 
Tài liệu tham khảo Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo