KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Nghiệp vụ ngân hàng trung ương mới nhất 2021


Ngân hàng trung ương (có khi gọi là ngân hàng dự trữ, hoặc cơ quan hữu trách về tiền tệ) là cơ quan đặc trách quản lý hệ thống tiền tệ của quốc gia/nhóm quốc gia/vùng lãnh thổ và chịu trách nhiệm thi hành chính sách tiền tệ. Mục đích hoạt động của ngân hàng trung ương là ổn định giá trị của tiền tệ, ổn định cung tiền, kiểm soát lãi suất, cứu các ngân hàng thương mại có nguy cơ đổ vỡ. Hầu hết các ngân hàng trung ương thuộc sở hữu của Nhà nước, nhưng vẫn có mức độ độc lập nhất định đối với Chính phủ.

Tài liệu Nghiệp vụ ngân hàng trung ương mới nhất 2021

Tài liệu môn nghiệp vụ ngân hàng trung ương mới nhất 2021

Các dạng câu hỏi ôn tập Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

Câu 1

Các bạn hãy phân tích các mục tiêu chính sách tiền tệ? Hiện nay chính sách tiền tệ ở Việt Nam đang được điều hành hướng tới mục tiêu nào?

Câu 2.

Các bạn cho biết tại sao NHTW phải thiết lập hạn mức tín dụng trong hoạt động của các NHTM. Phân tích ưu nhược điểm của công cụ này khi thực thi CSTT. Liên hệ việc sử dụng công cụ này ở VN hiện nay?

Câu 3. 

Các bạn hãy cho biết các loại GTCG được giao dịch trong nghiệp vụ TTM? Nói rõ về trái phiếu chính phủ?

Câu 4.

NHNN thông báo mua 1000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Thời gian mua 14 ngày. Phương thức đấu thầu lãi suất, phương thức xét thầu theo lãi suất phân biệt. Có 3 ngân hàng tham gia đặt thầu. Khối lượng dư thầu cụ thể:
Lãi suất dự thầu (%/năm) Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) của các ngân hàng
  A                                      B                                        C
7.30 200                                 200                                    250
7.50 150                                 100                                    100
7.60 100                                  200                                   200
7.25 120                                  100                                   150
7.80 200                                  150                                   100
Thời gian còn lại (ngày) 85                                     65                                     45

Yêu cầu:

- Hãy xác định lãi suất trúng thầu và khối lượng trúng thầu của mỗi NHTM
- Xác định giá thanh toán của NHNN, giá mua lại của các NHTM.

Trên đây là các dạng câu hỏi liên quan tới môn Nghiệp vụ ngân hàng trung ương cho các bạn tham khảo, và cùng bài viết đã tổng hợp tài liệu Nghiệp vụ ngân hàng trung ương mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo môn Nghiệp vụ ngân hàng trung ương mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo