KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Ngân hàng thương mại mới nhất 2021


Ngân hàng thương mại đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống Ngân hàng Thương mại (NHTM) đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được. Thông qua hoạt động tín dụng thì ngân hàng thương mại tạo lợi ích cho người gửi tiền, người vay tiền và cho cả ngân hàng thông qua chênh lệch lãi suất mà thu được lợi nhuận cho ngân hàng.

Tài liệu Ngân hàng thương mại mới nhất 2021

Tài liệu môn ngân hàng thương mại mới nhất 2021

Dạng câu hỏi Ngân hàng thương mại 

Câu 1.

Trả lời câu hỏi sau bằng cách lựa chọn Đúng hoặc Sai và giải thích ngắn gọn:
- Ngân hàng cần phải dự trữ bắt buộc với tiền gửi tại ngân hàng khác.
- NHTM bán tài sản thế chấp của khách hàng khi giá trị tài sản đó xuống giá nhanh.
- NHTM nên giữ tỉ trọng của khoản mục tín dụng ở mức tối thiểu để hạn chế rủi ro tín dụng.
- Ngân hàng phải trích chi phí dự phòng đối với những tổn thất trong hoạt động tín dụng.
- Vốn chủ sở hữu của NHTM thường chiếm trên 50% vốn.

Câu 2.

Một ngân hàng đang tiến hành huy động vốn:
- Tiết kiệm 24 tháng, lãi suất 1,27%/tháng, trả lãi 6 tháng 1 lần.
- Tiết kiệm 9 tháng, lãi suất 1,1%/tháng, trả lãi cuối kỳ.
- Kỳ phiếu 13 tháng, lãi suất 13%/năm, trả lãi trước.
So sánh chi phí huy động các nguồn trên biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc với tiền gửi từ 12 tháng trở lên là 3%, dưới 12 tháng là 5%. Dự trữ vượt mức 5%.

Câu 3.

NHTM A có các số liệu sau ( số dư bình quân năm, lãi suất bình quân năm, đơn vị tỷ đồng )
Tài liệu ngân hàng thương mại mới nhất 2021
 
Biết thu khác chiếm 15% Thu lãi, Chi khác chiếm 25% Chi lãi. Nợ quá hạn không thu được lãi chiếm 5% tổng dư nợ. Thuế suất thuế thu nhập là 23%. Tính
- Chênh lệch thu chi lãi, Chênh lệch lãi suất cơ bản
- ROA, ROE
- LS cho vay trung bình để ROE = 25%

Sau những câu hỏi vận dụng trên thì dưới đây là tổng hợp tài liệu liên quan tới Ngân hàng thương mại mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo...

 
Tài liệu tham khảo Ngân hàng thương mại mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo