KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Truyền thông Marketing tích hợp mới nhất 2021


IMC - Integrated Marketing Communication hay Truyền thông Marketing Tích hợp là những hoạt động marketing có sự phối hợp và gắn bó chặt chẽ với nhau nhằm truyền tải các thông điệp rõ ràng, nhất quán, xuyên suốt và có tính thuyết phục đến khách hàng mục tiêu về một doanh nghiệp hay những sản phẩm của doanh nghiệp đó.

Tài liệu môn Truyền thông Marketing tích hợp mới nhất 2021

Tài liệu môn truyền thông marketing tích hợp mới nhất 2021

Tổng hợp dạng câu hỏi Truyền thông Marketing tích hợp

Câu 1 : Trình bày các khái niệm truyền thông marketing, truyền thông marketing tích hợp (IMC), và quản lý IMC; vận dụng và lấy ví dụ minh hoạ của 1 doanh nghiệp?

Câu 2 : Trình bày vai trò và bản chất của truyền thông marketing

Câu 3 : Nêu và trình bày khái niệm, ưu thế và hạn chế của các công cụ chính sử dụng trong IMC 

Câu 4 : Nêu và trình bày các bước trong quá trình lập kế hoạch truyền thông marketing

Câu 6: Nêu và trình bày các yếu tố chủ yếu cấu thành mô hình quá trình truyền thông marketing tổng quáT

Câu 7. Quy trình thực hiện kế hoạch phương tiên truyền thông ?

Câu 8:   Trình bày khái niệm và vai trò mục tiêu truyền thông marketing (mục tiêu định tính và mục tiêu định lượng); Phân biệt mục tiêu marketing và mục tiêu truyền thông marketing; vận dụng và lấy ví dụ minh hoạ của 1 doanh nghiệp?

Câu 10: KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO, CHIẾN THUẬT SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO, PHƯƠNG THỨC THỨC THU HÚT SÁNG TẠO

Câu 11: Trình bày các tiêu chí đánh giá 1 chiến lược sáng tạo hoàn chỉnh; các yếu tố quyết định sáng tạo

Cau 12:    Trình bày khái niệm quảng cáo, xúc tiến bán

Qua các dạng câu hỏi trên giúp bạn cải thiện kiến thức môn Truyền thông Marketing tích hợp và dưới đây cũng đã tổng hợp tài liệu môn Truyền thông Marketing tích hợp mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Truyền thông Marketing tích hợp mới nhất : Tại đây

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo