KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Tiếng anh chuyên ngành KT và KDQT mới nhất 2021


Tài liệu môn Tiếng anh chuyên ngành KT và KDQT mới nhất 2021

Tài liệu môn tiếng anh chuyên ngành KT và KDQT mới nhất 2021

Dạng câu hỏi Tiếng anh chuyên ngành KT và KDQT

1. What are the key notes when writing an enquiry?

Các đề khác:

+ When the customer is right in a complaint letter, what should be noticed when writing a reply?

+ What is the main content of an enquiry?

(Nhìn chung lý thuyết có hết trong tài liệu về thư tín Tm)

2. Dịch thư hỏi (Cái này dễ)

3. Dịch 2 câu từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh (Độ khó dễ tùy vào đề, có đề bị bắt dịch mấy câu chứa thuật ngữ tài khoản nợ có như trong Nguyên lí kế toán)

4.

a. What is the main content of The article "Arbitration and claim"? Write article "Arbitration and claim" in the sale contract (Exporting Rubber from VN to Russia)

(Có đề còn bị hỏi "What is fiscal year? @@)

b. What are the common mistakes when writing a sale/ joint venture contract? Give examples for illustration.

5. viết body letter cho 1 bức thư với lý do delay hàng chậm 1 tuần.

6. bắt lỗi và sửa lỗi 1 bức thư cho sẵn, thật ra có nhiều lỗi song chỉ nên bắt 4 lỗi chính về những thứ cần có trong 1 bức thư qoutation.

Phần contract

7.

7.1, force majêure là gì? Please write down force majeure article in Vn US export garment.

7.2, translate this term to Vn mese

7.3 what are the common mistakes when u writing a contract? Please give at least 3 examples

Dưới đây đã tổng hợp tài liệu môn Tiếng anh chuyên ngành KT và KDQT mới nhất cho các bạn sinh viên cũng như đối tượng liên quan tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo Tiếng anh chuyên ngành KT và KDQT mới nhất : Tại đây

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo