KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Thương mại quốc tế I mới nhất 2021


Tài liệu môn Thương mại quốc tế I mới nhất 2021

Tài liệu môn thương mại quốc tế I mới nhất 2021

Tổng hợp dạng đề thi Thương mại quốc tế I

Đề 1

1. Đ/S
Chi phí vận tải giảm la nhân tố kích thíc nội bộ ngành
Thuế giá trị chống xói mòn bởi lạm phát
Thuế cố định gây khó khăn cho hàng hóa cao
Đánh thuế đầu vào ngành công nghiệp làm tăng sản lượng nội địa giảm nhập khẩu
1 nước có lợi thế tuyệt đối về 1 sp thì có lợi thế tương đối về sản phẩm đó.
Bài tập thì về dạng thuế, ảnh hưởng đến người tiêu dùng, sản xuất...
- Tại sao vn la nước xk gạo số 1 thế giới ma vẫn nk gạo từ thái lan. Sử dụng các lý thuyết thương mại đã học để giải thic.
 

Đề 2

Câu 1. Thuế đánh vào mặt hàng thép xây dựng cao hơn phôi thép xây dựng, hãy phân tích tác động đến doanh nghiệp nhập khẩu thép xây dựng và doanh nghiệp sản xuất phôi thép xây dựng nội địa
Câu 2 Đ/S? giải thích 
1. Một nước nhỏ tham gia TMQT luôn bị thiệt hại ràng khi áp dụng thuế quan nhập khẩu
2. Phân bổ hạn ngạch bằng đấu giá sẽ làm cho hạn ngạch tương đương thuế quan
3. Phân bổ hạn ngạch bằng cách bằng cách đấu giá sẽ làm cho hạn ngạch tương đương thuế quan
4. Phương thức định giá hải quan thực chất là 1 hàng rào TMQT
5. Với Việt Nam, nên áp dụng thuế quan cao đối với sản phẩm cuối cùng và thấp đối với sản phẩm đầu vào (ko nhớ rõ lắm)
6. Thuế bình quân giản đơn phản ánh mức độ bảo hộ chính xác hơn thuế quan bình quân tính theo tỉ trọng nhập khẩu

Qua những đề thi trên giúp bạn cải thiển kiến thức môn Thương mại quốc tế I và sau đây là tổng hợp tài liệu môn Thương mại quốc tế I mới nhất cho các bạn tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo môn Thương mại quốc tế I mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo