KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Thống kê toán mới nhất 2021


Tài liệu môn Thống kê toán mới nhất 2021

Tài liệu môn thống kê toán mới nhất 2021

Tổng dạng câu hỏi Thống kê toán

1. Đường kính của một loại trục máy là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn N (μ = 250mm, σ2 = 25mm2). Trục máy được gọi là hợp quy cách nếu đường kính từ 245mm đến 255mm. Cho máy sản xuất 100 trục. Tính xác suất để:

a. Có 50 trục hợp quy cách.

b. Có không quá 80 trục hợp quy cách.

1. Gọi D là đường kính trục máy thì D ∈ N (μ = 250mm, σ2 = 250mm2).

Xác suất trục hợp quy cách là:

p = p[245 ≤ D ≤ 255] = Φ((255 - 250)/5) - Φ ((245 - 250)/5) = Φ(1) - Φ(-1)2 = 2Φ(1) - 1 = 2.0,8413 - 1 = 0,6826.

a. Gọi E là số trục máy hợp quy cách trong 100 trục

E ∈ B (n = 100; p = 0,6826) ≈ N (μ = np = 88,26; σ2 = npq = 21,67)

p[E = 50] = C50100 0,682650.0,317550 = 1/√21,67.φ((50 - 68,26)/√21,67 = 1/√21,67.φ(-3,9)3

= 1/√21,67.φ(3,9) = 1/ √21,67.0,0002 = 0,00004

b. p[0 ≤ E ≤ 80] = Φ((80 - 68,26)/√21,67) - Φ((0 - 68,26)/√21,67) = Φ(2,52) - Φ(-14,66)

= Φ(2,52) + Φ(14,66) - 1 = 0,9941 + 1 - 1 = 0,9941.

 

2. Quan sát một mẫu (người), ta có bảng thống kê chiều cao X(cm), trọng lượng Y(kg):

      X

Y

150-155 155-160 160-165 165-170 170-175
50 5        
55 2 11      
60   13 15 4  
65     8 17  
70     10 6 7
75         12


b. Những người cao từ 170cm trở lên gọi là quá cao. Ước lượng trọng lượng trung bình những người quá cao với độ tin cậy 99%.a. Ước lượng chiều cao trung bình với độ tin cậy γ = 95%.

c. Một tài liệu thống kê cũ cho biết tỷ lệ những người quá nặng (≥ 70kg) là 30%. Cho kết luận về tài liệu đó, với mức ý nghĩa α = 10%.

d. Lập phương trình tương quan tuyến tính của Y theo X.

2. a. n = 100, SX = 5,76,

α = 1 - γ = 1 - 0,95 = 0,05

t(0,05; 99) = 1,964

Vậy 163,22 cm ≤ μ ≤ 165,48 cm.

Bên trên là những câu hỏi liên quan tới môn Thống kê toán có đáp án cho các bạn tham khảo và cùng bài viết này đã tổng hợp tài liệu đầy đủ cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Thống kê toán mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo