KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Thống kê môi trường mới nhất 2021


Thống kê môi trường là việc áp dụng phương pháp thống kê vào khoa học môi trường. Nó bao gồm các quy trình xử lý các câu hỏi liên quan đến môi trường tự nhiên ở trạng thái không bị xáo trộn, sự tương tác của loài người với môi trường và môi trường đô thị.

Tài liệu môn Thống kê môi trường mới nhất 2021

Tài liệu môn thống kê môi trường mới nhất 2021

Tổng hợp dạng bài Thống kê môi trường

Bài 1. Giả định đánh giá mối trường yếu tố X nào đó (tự đưa ra, ví dụ : nước/đất/rừng) với hai chỉ tiêu/tiêu chí (tự đưa ra):

Yêu cầu:

1/ Lập bảng hỏi đánh giá điểm môi trường theo từng chỉ tiêu và vai trò của từng tiêu thức/tiêu chí/chỉ tiêu đánh giá (để phỏng vấn 10 chuyên gia)

2/ Tổng hợp điểm danh đánh giá môi trường theo từng chỉ tiêu; Vai trò từng chỉ tiêu; và đánh giá tổng hợp MT yếu tố X trên theo các chỉ tiêu?

Dưới đây là tổng hợp điểm đánh giá của các chuyên gia theo các chỉ tiêu chí với thang điểm 10.

Chuyên gia

 

Chỉ tiêu/tiêu chí

1(tên)…

2(tên)

A

Điểm đánh giá (điểm)

6

4,5

Đánh giá vai trò (%)

50

50

B

Điểm đánh giá (điểm)

7

6

Đánh giá vai trò (%)

40

60

C

Điểm đánh giá (điểm)

7

5

Đánh giá vai trò (%)

45

55

….

 

 

 

Bình quân

Điểm đánh giá (điểm)

6,67

5,17

Đánh giá vai trò (%)

45

55

Đánh giá tổng hợp môi trường yếu tố X theo cả hai chỉ tiêu:

Tính điểm bình quân (có trọng số) đánh giá môi trường yếu tố X

Bài 2. Có tài liệu đánh giá chất lượng các yếu tố môi trường của một địa phương như sau:

Chỉ tiêu yếu tố môi trường

Điểm chất lượng môi trường

Tầm quan trọng mỗi yếu tố (%)

1990

1994

  1. Đất

80

78

30

  1. Rừng

75

76

5

  1. Biển

60

58

12,5

  1. Âm thanh

55

53

5

  1. Ánh sáng

50

48

7,5

  1. Nước

40

40

20

  1. Không khí

35

34

20

Yêu cầu:

  1. Để đánh giá tổng hợp thực trạng môi trường theo tất cả các yếu tố trên, có thể vận dụng những phương pháp nào?
  2. Tính chỉ tiêu điểm môi trường bình quân và bình quân bình phương điểm môi trường để đánh giá tổng hợp thực trạng môi trường?

Qua các dạng câu hỏi trên thì dưới đây đã tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Thống kê môi trường mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng liên quan tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Thống kê môi trường mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo