KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Thống kê kinh tế mới nhất 2021


Thống kê kinh tế (Economic Statistics) là ngành đào tạo cho sinh viên những kiến thức về kinh tế xã hội, quản lý và quản trị kinh doanh, nắm bắt được những kiến thức sâu hơn về thống kê trong lĩnh vực kinh tế xã hội thời kỳ hội nhập.

Tài liệu môn Thống kê kinh tế mới nhất 2021

Tài liệu môn thống kê kinh tế mới nhất 2021

Tổng hợp dạng đề thi Thống kê kinh tế

Đề 1

Câu 1: nêu và phân biệt cách tính VA và GDP, lấy ví dụ minh hoạ
Câu 2: tính các chỉ số phần thống kê năng suất
Ảnh hưởng của tiết kiệm chi phí trung gian tới VA kỳ nghiên cứu so vs kỳ gốc theo Phh
Câu 3: giống bài 2 trang 149 chỉ thay số thôi

Đề 2

Nêu, phân biệt, cho ví dụ các phph tính VA, GDP
Biến động của VA theo IC
Thống kê nguồn lao động

Đề 3

lý thuyết:Quan điểm sản xuất theo SNA
Btap: Điền vào bảng tính NSLĐ
phân tích biến động của VA kỳ nghiên cứu so vs gốc do ảnh hưởng của NSLĐ bình quân
-BT về tính giá trị TSCD như trong giáo trình

Đề 4

1. Nêu và phân tích khái niệm sản xuất theo SNA. Cho ví dụ minh hoạ.
2. Cho bảng giống bài 4 trong sách trang 402. Yêu cầu tính GO toàn địa phương kỳ nghiên cứu hay kỳ gốc ấy không nhớ, NSLĐ kỳ gốc, kỳ nghiên cứu theo GO và theo VA. Phân tích biến động của Tổng VA theo NSLĐ sống.
3. Đầu năm 2010 mua 10 máy tổng 10 tỷ. Đầu năm 2015 mua 5 máy mỗi máy 4 tỷ vs 2 tỷ chi phí. Khấu hao đều, tỷ lệ 10%. Hỏi giá trị và trạng thái của TSCĐ đầu năm 2017.

Qua những dạng đề thi trên thì dưới đây là tài liệu tham khảo môn Thống kê kinh tế mới nhất cho các bạn sinh viên, nhân viên tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo môn Thống kê kinh tế mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo