KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Thống kê kinh doanh mới nhất 2021


Thống kê kinh doanh là một bộ môn khoa học đưa ra quyết định tốt khi phải đối mặt với các tình huống không chắc chắn và được sử dụng trong nhiều ngành như phân tích tài chính, kinh tế lượng, kiểm toán, sản xuất và vận hành bao gồm cải tiến dịch vụ và nghiên cứu thị trường.

Tài liệu môn Thống kê kinh doanh mới nhất 2021

Tài liệu môn thông kê kinh doanh mới nhất 2021

Tổng hợp dạng câu hỏi Thống kê kinh doanh

Đúng – Sai giải thích

1. Thu nhập lần đầu của người lao động bao gồm phụ cáp và làm thêm giờ.

2. GO của doanh nghiệp có thể được đo lường bằng đơn vị giá trị hoặc đơn vị hiện vật.

3. Chi phí mua sắm TSCĐ trong kỳ được tính vào GO của DN.

4. Chi phí trung gian của DN bao gồm tiền thưởng cho công nhân

5. Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được tính vào chi phí khấu hao TSCĐ của DN.

Giải đáp

1. Việc xác định tổng thể thống kê là nhằm xem xét nó là loại tổng thể gì, đồng chất hay không đồng chất.

Sai: Xác định tổng thể thống kê để có được những đánh giá nhận xét chung về các đơn vị, phần tử cấu thành cần được quan sát

  • nó không chỉ là việc xem xét tổng thể thuộc loại gì: đồng chất hay không đồng chất
  • mà còn là những công việc như phân tích các đặc điểm bằng các phương pháp như hồi quy tương quan, chỉ số,… qua đó đưa ra những dự báo.

2. Bậc thợ 1 2 3 4 là tiêu thức số lượng

Sai: Bậc thợ 1 2 3 4 chỉ sự hơn kém về thứ bậc của các dữ liệu xem xét, nó là một dạng biểu hiện của thang đo thứ bậc – thang đo thường được sử dụng cho các tiêu thức thuộc tính (tiêu thức không được biểu hiện trực tiếp bằng con số). Con số 1 2 3 4 ở đây chỉ nhằm mục đích đánh giá mức độ hơn kém, không dùng để cộng, trừ, nhân, chia được nên không phải là tiêu thức số lượng.

3. Tiêu thức thay phiên vừa là tiêu thức thuộc tính vừa là tiêu thức số lượng

Sai: Tiêu thức thay phiên là tiêu thức chỉ có hai biểu hiện không trùng nhau trên một đơn vị tổng thể. Nó có thể là tiêu thức thuộc tính, ví dụ tiêu thức giới tính có hai biểu hiện là: Nam – Nữ, hoặc tiêu thức số lượng, ví dụ: Số dư khi chia một số cho 2 chỉ có hai biểu hiện là 0 – 1 chứ không thể đồng thời vừa là tiêu thức thuộc tính vừa là tiêu thức số lượng được.

4. Thang đo thứ bậc dùng để đo tiêu thức số lượng

Sai: Thang đo thứ bậc là thang đo mà biểu hiện của dữ liệu có sự hơn kém, khác biệt về thứ bậc, nó được sử dụng cho các tiêu thức thuộc tính. Vì tính chất không biểu hiện trực tiếp ra bằng con số cụ thể được của các tiêu thức thuộc tính, nên để có thể so sánh, người ta phải sử dụng thứ bậc để so sánh.

5. Dân số Việt Nam vào 0h ngày 1/4/1999 vào khoảng 96 triệu người là một tiêu thức thống kê

Sai: Nếu coi tổng thể là Việt Nam thì “dân số Việt Nam vào ngày 1/4/1999 vào khoảng 96 triệu người” là một chỉ tiêu thống kê vì nó là con số (96 triệu) chỉ mặt lượng gắn với mặt chất của hiện tượng số lớn (dân số) trong điều kiện không gian (Việt Nam) và thời gian cụ thể (1/4/1999)

  1. Chỉ tiêu thống kê phản ánh đặc điểm của đơn vị tổng thể

Sai: Chỉ tiêu thống kê là những con số phản ánh mặt lượng gắn liền với mặt chất của hiện tượng số lớn trong điều kiện không gian, thời gian cụ thể, tức là nó xem xét đặc điểm của một hiện tượng số lớn.

Tiêu thức thống kê mới phản ánh đặc điểm của đơn vị tổng thể được chọn ra để nghiên cứu.

7. Tiêu thức thay phiên chỉ có thể là tiêu thức thuộc tính.

Sai: Tiêu thức thay phiên là tiêu thức chỉ có hai biểu hiện không trùng nhau trên một đơn vị tổng thể. Nó có thể là tiêu thức thuộc tính, ví dụ tiêu thức giới tính có hai biểu hiện là: Nam – Nữ, hoặc tiêu thức số lượng, ví dụ: Số dư khi chia một số cho 2 chỉ có hai biểu hiện là 0 – 1. Vậy không thể nói “tiêu thức thay phiên chỉ có thể là tiêu thức thuộc tính”

  1. Mục đích của xác định tổng thể thống kê là tìm các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu.

Sai: Xác định tổng thể thống kê để có được những đánh giá nhận xét chung về các đơn vị, phần tử cấu thành cần được quan sát, nó không chỉ là việc tìm ra các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu mà còn là những công việc như phân tích các đặc điểm bằng các phương pháp như hồi quy tương quan, chỉ số,… qua đó đưa ra xu hướng phát triển và dự báo,…

9. Thời điểm điều tra là thời điểm mà nhân viên tiến hành điều tra

Sai: Thời điểm điều tra là mốc thời gian được quy định thống nhất mà cuộc điều tra phải thu thập thông tin về hiện tượng tồn tại đúng thời điểm đó. Ví dụ, bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp ngày 31/12/2012, có nghĩa là số liệu lấy lên bảng cân đối kế toán được lấy tại thời điểm ngày 31/12/2012 chứ không phải thời điểm mà người lập bảng cân đối tiến hành điều tra.

Qua những câu hỏi và giải đáp trên giúp bạn khóa lỗ hổng kiến thức và cũng như ở bài viết này đã tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Thống kê kinh doanh mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Thống kê kinh doanh mới nhất : Tại đây

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo