KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Thống kê chất lượng mới nhất 2021


Kiểm soát chất lượng bằng thống kê là việc áp dụng các phương pháp thống kê để thu thập, trình bày, phân tích dữ liệu một cách đúng đắn, chính xác và kịp thời nhằm theo dõi, kiểm soát, cải tiến quá trình hoạt động của tổ chức.

Tài liệu môn Thống kê chất lượng mới nhất 2021

Tài liệu môn thống kê chất lượng mới nhất 2021

Tổng hợp dạng bài tập Thống kê chất lượng

  1. Kiểm định trung bình tổng thể 2 phía được sử dụng khi nào?
  2. 7 công cụ kiểm soát dùng cho ?

a. công việc 

b. quá trình  

c. sản phẩm

  1. Hệ số DPMO?

a. tỉ lệ thuận với  số khuyết tất  

b. càng lớn thì chất lượng sản phẩm càng tăng  

  1. Khi kiểm định trung bình 2 tổng thể, không có phân phối chuẩn, n1, n2 < 30 thì sử dụng kiểm định nào là hợp lí nhất?

a. kiểm định phi tham số  

b. kiểm định Mann Whitney  

c. Kđinh dấu 

d. Kiểm định tham số

  1. chỉ tiêu so sánh giữa số chi tiết chuyên dùng với tổng số chi tiết của sản phẩm là ?

a. hệ số lắp đặt  

b. hệ số thống nhất hóa….

Phần đúng sai giải thích, đề mình vào phần chỉ tiêu phản ánh năng lực quá trình có tính đến trọng tâm (Cpk), về các phương pháp đánh giá hệ thống đo lường (dựa vào số trung bình và khoảng biến thiên; dựa vào phân tích phương sai ANOVA, hệ số Cronbach’s alpha.)

Phần btap: đề cho số liệu về giá, sản lượng, tỷ lệ sản phẩm hỏng của 5 phân xưởng của 1 công ty của 2 năm: gốc và báo cáo. cấu trúc bảng như này:

PX

Gốc

Báo cáo

giá

Sản lượng

Tỷ lệ sp hỏng

Gía

Sản lượng

Tỷ lệ sp hỏng

Loại 1

Loại 2

Loại 1

Loại 2

 

Loại 1

Loại 2

Loại 1

Loại 2

 

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

                     

 Yêu cầu:

1. Tính giá bình quân phẩm cấp và tỷ trọng sản phẩm bậc 1 chung cho các phân xưởng?

(Vì 1 sản phẩm nên tính giá theo công thức cho 1 sản phẩm nha- tức là cộng tất cả các phân xưởng lại,

Còn tỉ trọng thì tính như công thức chung giống dạng cho nhiều sản phẩm, coi mỗi phân xưởng như 1 loại sản phẩm – Vì thầy dặn tính cái này phải có trọng số pq )

Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ =)))

2. Điều tra thu đc kết quả

 

 

Gốc

Báo cáo

px

Số sp

Tỷ lệ sp hòng

Số sp

Tỷ lệ sp hòng

A

20

 

 

 

B

30

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

 

y/c : So sánh tỷ lệ phế phẩm của 2 năm ( phương sai bằng nhau)? Kiểm định đó có phù hợp với thực tế không?

Với dạng này, phải tính tỷ lệ sp hỏng bq thực tế ở số liệu ý 1, ( bằng cách tính ra số tuyệt đối của sản phẩm hỏng chia cho tổng số sản phẩm của năm đó), tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân mẫu

Khi tính đc tỷ lệ sp hỏng thưc tế rồi thì các bạn sẽ thấy năm nào cao hơn năm nào, giả sử tỷ lệ của năm báo cáo cao hơn năm gốc, khi đấy ta kiểm định tỷ lệ 2 tổng thể  : H0: p1=p2   H1: p1< p2

Dưới đây đã tổng hợp tài liệu môn Thống kê chất lượng mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Thống kê chất lượng mới nhất : Tại đây

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo