KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Thống kê bảo hiểm mới nhất 2021


Bảo hiểm là phương thức bảo vệ trước những tổn thất tài chính. Đó là hình thức quản lý rủi ro, chủ yếu được sử dụng để bảo hiểm cho những rủi ro ngẫu nhiên hoặc tổn thất có thể xảy ra. Một doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm được gọi là nhà bảo hiểm, công ty bảo hiểm.

Tài liệu môn Thống kê bảo hiểm mới nhất 2021

Tài liệu môn thống kê bảo hiểm mới nhất 2021

Tổng hợp dạng câu hỏi Thống kê bảo hiểm

Câu 1 : tình hình khai thác BHNT tỉnh A qua các tháng trong năm 2008 như sau:

Tháng

Số hợp đồng bảo hiểm khai thác mới

1

13806

2

9167

3

8134

4

11516

5

13595

6

15524

7

18259

8

19138

9

24142

10

20989

11

16677

12

14018

 

Yêu cầu :tính chỉ số thời vụ theo tháng và vẽ đồ thị biểu diễn tính thời vụ trong khâu khai thác BHNT ở tỉnh này ?

Câu 2 : Có tài liệu thống kê của một cơ quan BHXH ở tỉnh B như sau :

      năm

 

chỉ tiêu

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tốc độ phát triển liên hoàn của thu BHXH (%)

108

111

119

114

104

102

109

 

Yêu cầu : Hãy xác định tốc độ phát triển bình quân hàng năm trong thời kì( 2001-2007 ) , sau đó dự báo số thu BHXH năm 2008 và 2009

Biết rằng : Số thu BHXH năm 2001 là 504 tỉ đồng

Câu 3: Có tài liệu thống kê của tổng công ty bảo hiểm ( H ) qua 2 năm như sau :

Chỉ tiêu:

Chỉ tiêu

2007

2008

  1. Tổng doanh thu (tỉ đồng)

1400

1600

Trong đó : a. Nhân thọ

600

900

                  b. Phi nhân thọ

800

700

  1. Tổng chi phí ( tỉ đồng )

1100

1200

Trong đó : a. Nhân thọ

500

600

                  b. Phi nhân thọ

600

600

 

Yêu cầu : hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tổng doanh thu phí bảo hiểm qua 2 năm ở tổng công ty bảo hiểm ( H )

Dưới đây đã tổng hợp tài liệu môn Thống kê bảo hiểm mới nhất cho các bạn sinh viên cũng như đối tượng liên quan tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Thống kê bảo hiểm mới nhất : Tại đây

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo