KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Thị trường bất động sản mới nhất 2021


Như vậy, thị trường bất động sản là nơi mà các hoạt động kinh doanh liên quan đến bất động sản như: chuyển nhượng, mua bán, cho thuê, thế chấp quyền sử dụng đất , thừa kế tài sản là bất động sản … được tiến hành. Thị trường bất động sản hình thành và phát triển thúc đẩy việc tiết kiệm đất đai trong sản xuất kinh doanh.

Tài liệu môn Thị trường bất động sản mới nhất 2021

Tài liệu môn thị trường bất động sản mới nhất 2021

Tổng hợp các dạng đề thi Thị trường bất động sản

Đề 1

1. nhân định "khi giá tăng thì cung BĐS tăng, giá giảm thì cung BĐS giảm" đúng hay sai? giải thíc ngắn gọn (1 điểm)
2. nhân xét ý kiến "tăng thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ giúp hạn chế đầu cơ BĐS" liên hệ việt NAm (3 điểm) 
3. phân tích các yếu tố tác động đến cung BĐS, liên hệ thúc tiễn việt nam (3 điểm)
4. nêu mối liên hệ thị trường chính thức và thị trường phi chính thức, vấn đề đặt ra là gì? (3 điểm)
 

Đề 2

1. Trog TTBĐS, khi giá tăng, cầu giảm và ngược lại. Đ, S? Gt ngắn gọn. 
2. Ptích đặc điểm của cung BĐS, lấy vd. 
3. Ptích tính khan hiếm của BĐS, vấn đề đặt ra từ đtính, liên hệ thực tế. 
4. Pbiệt tt chính thức và k chính thức, l.hệ thực tế.
 

Đề 3

1.trong thị trường bất động sản, cung nhà ở luôn tăng khi giá tăng và ngược lại, đúng hay sai 
2.khái niệm cung bất động sản và phân loại các cung bds 
3.phân tích đặc điểm bds có giá trị lớn, vấn đề đặt ra, liên hệ
4.phân tích vai của của TTBĐS trong việc tạo lập nguồn vốn? liên hệ thực tế
 

Đề 4

1.Khi giá BĐS tăng thì cầu giảm và ngược lại giá giảm thì cầu tăng. đúng hay sai giải thích ngắn gọn.
2. Cầu bđs chịu ảnh hưởng của quy mô, kết cấu dân số ntn? liên hệ thực thế cầu về nhà ở đô thị ở nước ta hiện nay.
3. Phân tích tính dị biệt của hàng hóa BĐS, vấn đề đặt ra là gì? Liên hệ thực tế phát triển thị trường bđs.
4. Thị trường BĐS có tính vùng, khu vực? vấn đề đặt ra? Liên hệ thực tế.
 

Đề 5

1.Bình luận câu "Tăng thuế chuyển nhượng hạn chế đầu cơ bất động sản", liên hệ VN
2.Mối qh giữa tuổi thọ vật lý, tuổi thọ kinh tế, vấn đề đặt ra?
3.Cung bds giảm làm giá giảm, cung bất động sản tăng làm giá tăng, đúng hay sai, giải thích
4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung hàng hóa bất động sản và liên hệ
 

Đề 6

1.khi giá BĐS tăng thì cầu giảm và ngược lại. đúng hay sai giải thích
2. phân tích tính dị biệt của hh BĐS, vấn đề đặt ra? Liên ệ thực tế
3. Tại sao BĐS có tính vùng, khu vực? vấn đề đặt ra? Liên hệ thực tế

Qua những dạng đề thi trên giúp bạn tự tin cải thiện những vấn đề về tài liệu thi cũng như dưới đây giúp bạn tổng hợp tài liệu Thị trường bất động sản mới nhất cho bạn tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo Thị trường bất động sản mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo