KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Thể chế kinh tế và phát triển mới nhất 2021


Thể chế kinh tế là “luật chơi” chính thức (Hiến pháp, các Bộ luật và Luật, các văn bản dưới Luật, các chính sách và cơ chế tổ chức thực thi các văn bản đó do Nhà nước hiện thời đặt ra) và phi chính thức (các qui tắc bất thành văn, qui phạm, những điều cấm kị mà các nhóm người trong xã hội tham gia hoạt động trong nền kinh tế tự nguyện tuân thủ) được đặt ra đối với các chủ thể tham gia hoạt động trong nền kinh tế của một quốc gia trong một giai đoạn lịch sử nhất định.

Tài liệu môn Thể chế kinh tế và phát triển mới nhất 2021

Tài liệu thể chế kinh tế và phát triển mới nhất 2021

Tổng hợp dạng Thể chế kinh tế và phát triển

Đ/S

1.Một người cũng được coi là nhóm lợi ích vì đại diện cho lợi ích của một người.
2. Thể chế bên trong được..... chính thức
3. Thể chế có tính cộng đồng nên nó không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài
4. Hành vi của một quan chức dùng chức quyền để củng cố địa vị cho người khác thì không được gọi là tham nhũng
5. Thể chế chính trị tước đoạt là quyền lực tập trung trong tay của một thiểu số, k có kiểm soát - đối trọng và thượng tôn pháp luật
6.....
Bài luận
Vốn xã hội có giá trị sử dụng và tương tự như một loại vốn. Lấy ít nhất một ví dụ về vai trò của vốn xã hội trong thực tiễn
 

Đúng sai giải thích 

1. Tham nhũng kinh tế là các hành vi làm thay thế sự thực thi chính sách (có được sự cấp phép cho chủ thể không đạt chuẩn…)
è Sai vì đây là tham nhũng hành chính
2. CPI không phản ánh chính xác tham nhũng
3. Thể chế kinh tế bao hàm và chính trị bao hàm cùng song song tồn tại
4. Lý thuyết kinh tế học thể chế mới thực chất là lý thuyết hành vi con người và tổ chức kết hợp với lý luận về quyền sở hữu, thông tin bất cân xứng và chi phí giao dịch
5. Kế ước và phong tục tập quán là thể chế phi chính thức
6. Phong tục tập quán là thể chế chính thức và luôn cần chế tài can thiệp
Phần 2: Tự luận 
Giai đoạn vừa qua bùng nổ dịch Covid 19, nhiều nước loay hoay trong việc đóng hay mở cửa nền KT, VN lại thành cồn trong công tác phòng dịch.
Sử dụng kiến thức đã học giải thích:
a) Sự thành công của VN?
b) Trong sự thành công đó vẫn còn những điểm nào chưa thành công?

Qua những câu hỏi đáp án trên thì dưới đây cũng đã tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Thể chế kinh tế và phát triển mới nhất cho các bạn tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo môn Thể chế kinh tế và phát triển mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo