KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Tâm lý – xã hội học lao động mới nhất 2021


Tâm lý học lao động là môn khoa học chuyên ngành của chuyên ngành Tâm lý học, nó nghiên cứu sự phát sinh, phát triển và biến đổi của các hiện tượng tâm lý con người trong lao động để tiến hành tổ chức lao động khoa học, đưa ra các thể chế lao động hợp  nhằm sử dụng có hiệu quả người lao động và mang lại hạnh phúc cho ...

Tài liệu môn Tâm lý – xã hội học lao động mới nhất 2021

Tài liệu môn tâm lý xã hội học lao động mới nhất 2021

Tổng hợp dạng đề thi Tâm lý – xã hội học lao động

Đề 1

Câu 1: Tại sao ý trí chi phối mạnh động cơ hoạt động của con người và
Câu 2: Tại sao tri giác xã hội lại chi phối đến giao tiếp nhân sự và ảnh hưởng đến QTNL ntn 
Câu 3: Tại sao lại phải nghiên cứu tâm lý màu sắc, tác động ntn và ảnh hưởng đến QTNL ntn
Câu 4: Sự khác nhau của các khái niệm lợi ích. Tại sao phải nghiên cứu tâm lý lợi ích và ảnh hưởng đến QTNL như thế nào?
Câu 5: Tại sao nói liên nhân cácch là cơ sở liên kết của các nhân cách cá nhân trong nhóm

Đề 2

1.Tại sao nói tình cảm ảnh hưởng đến nhận thức cá nhâ. Liên hệ với quản trị nhân lực.
2. Kỹ năng kỹ xảo ảnh hưởng thế nào đến trình độ lao động. Liên hệ quản trị nhân lực.
3. Tại sao nói bước chuẩn bị đem lại sự thành công cho đàm phán.
4 . Nhận thức ảnh hưởng thế nào đến giao tiếp nhân sự. Ảnh hưởng tới quản trị nhân lực.

Đề 3

1. Tại sao nghiên cứu giới hạn phân công và hiệp tác lao động, vận dụng vào quản trị nhân lực.
2. Khi nào tiền lương kích thích tâm lý lao động, tiền lương ở Việt Nam như thế nào, ảnh hưởng của n đến quản trị nhân lực.
3. Các kiểu người trong nhóm và cách sử dụng họ để đạt hiệu quả lao động.
4. Những phẩm chất của nhân cách cán bộ quản lý và chi phối đến đánh giá, lựa chọn cán bộ qly ntn.
5. Tại sao phải nghiên cứu tâm lý âm nhac, ảnh hưởng gì đến quản trị nhân lực.

Qua những dạng đề thi trên thì sau đây tổng hợp tài liệu môn Tâm lý – xã hội học lao động mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham  khảo môn Tâm lý – xã hội học lao động mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo