KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Tái lập doanh nghiệp mới nhất 2021


Tái lập doanh nghiệp là việc tư duy lại, thiết kế lại toàn bộ quá trình kinh doanh nhằm phục vụ tốt nhất khách hàng, theo đó có thể loại bỏ các hạn chế của cách quản trị cũ..Trong đó tái tạo quá trình và chuyển sang quản trị theo quá trình  nội dung cốt lói của tái lập DN.

Tài liệu môn Tái lập doanh nghiệp mới nhất 2021

Tài liệu môn tái lập doanh nghiệp mới nhất 2021

Tổng hợp các dạng câu hỏi Tái lập doanh nghiệp

Trắc nghiệm

Câu 1: hãy khẳng định hoặc phủ định và giải thích rõ lý do

A, Định luật lewin, có thể áp dụng được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội (Trong tái lập doanh nghiệp)

B, Tái lập là quá trình thay đổi đần dần và liên tục từng bộ phận của doanh nghiệp.

C, Mọi sự thay đổi đều dẫn đến sự phát triển.

D, Tái lập doanh nghiệp và tái cấu trúc cảu doanh nghiệp là 2 khái niệm giống nhau.

Câu 2: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng

1.Quản trị sự thay đổi giúp các doanh nghiệp tiến hành thay đổi một cách:

A, Chủ động

B, Đúng hướng

C, Đúng thời điểm

D, Chủ động, đúng hướng và đúng thời điểm

2. Cách quản trị truyền thống có bản chất là:

A, Chuyên môn hóa người lao động dựa trên cơ sở phân chia công việc

B, Dựa trên cơ sở tái lập quá trình kinh doanh

C, Người lao động không đáp ứng yêu cầu

D, Phân chia nhỏ nhiều công việc trong một quá trình

3. Đặc trưng cơ bản của tái tạo quá trình kinh doanh:

A, Chú trọng ở mức độ nhất định tính đại trà và phổ biến

B, Làm ngược lại chuyên môn hòa người lao động

C, Từ nhiều công việc gộp lại thành một công việc lớn

D, Bảo đảm tính thống nhất và tự nhiên của quá trình

4. Đổi mới quản lý doanh nghiệp trên cơ sở quan điểm quản trị truyền thống dẫn đến:

A, Không giải quyết tận gốc/triệt để các hạn chế vốn có

B, Tiếp tục đi sai hướng và gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp

C, Không cải thiện được nhiều hoạt động của doanh nghiệp

D, Doanh nghiệp không thích ứng được môi trường hoạt động của nền kinh tế thị trường

5. Để loại bỏ các hạn chế của phương thức quản trị truyền thông cần:

A, Nghiên cứu kỹ lưỡng cách thức tiến hành hoạt động kịnh doanh

B, Tăng cường nguyên tắc chuyên môn hóa người lao động

C, Hoàn thiện từng bước bộ máy quản lý doanh nghiệp

D, Tái tạo quá trình kinh doanh và chuyên sang quản trị theo quá trình

6. Trong phương thức quản trị theo quá trình:

A, Quan hệ lao động trong doanh nghiệp đã thay đổi

B, Chuyên môn hóa công việc là bắt buộc

C, Nhà quản trị giao nhiệm vụ và luôn giám sát chặt chẽ người lao động trực tiếp

D, Cơ cấu tổ chức có nhiều tầng, nhiều cấp

Câu luận

Câu 3. Trình bày vắn tắt các công việc cần làm để tái lập doanh nghiệp?

Câu 4. Trình bày các nhân tố cản trở sự thay đổi. Lấy ví dụ 1 nhân tố cản trở khi thay đổi công nghệ chế tạo sản phẩm?

Qua những dạng câu hỏi trên giúp bản củng cố lại kiến thức đã mất về môn học Tái lập doanh nghiệp và dưới đây cũng tổng hợp tài liệu môn Tái lập doanh nghiệp mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Tái lập doanh nghiệp mới nhất : Tại đây

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo