KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Tài chính quốc tế mới nhất 2021


Tài liệu môn Tài chính quốc tế mới nhất 2021

Tài liệu môn tài chính quốc tế mới nhất 2021

Dạng câu hỏi và bài tập Tài chính quốc tế

1. Có số liệu sau về lượng sản phẩm do một đơn vị lao động (chẳng hạn là ngày công 8 tiếng) tạo ra của Việt Nam và Mỹ:

 

Việt Nam

Hoa Kỳ

Gạo (tấn)

Thép (tấn)

 

          3

          1

          2

          2

Với giả thiết lao động là yếu tố sản xuất duy nhất của hai nước,

a) Tính chi phí cơ hội sản xuất thép và sản xuất gạo của Việt Nam và của Hoa Kỳ.

b) Nước nào có lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh trong sản xuất mặt hàng nào? Giải thích vì sao.

c) Theo lý thuyết của D. Ricardo nước nào sẽ chuyên môn hoá sản xuất mặt hàng nào? Nếu hai nước tiến hành trao đổi thương mại với nhau thì tỷ lệ trao đổi như thế nào sẽ có lợi cho hai nước? Lấy một tỷ lệ trao đổi phù hợp và chứng minh hai nước sẽ được lợi khi tiến hành trao đổi thương mại.

d) Giả sử Việt Nam có 9 đơn vị lao động và Hoa Kỳ có 18 đơn vị lao động. Vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất của hai nước trên cùng một đồ thị. Chỉ ra trên đồ thị điểm sản xuất của mỗi nước sau khi có thương mại. Vẽ các đường phản ánh giới hạn tỷ lệ trao đổi giữa hai nước.

2. Có số liệu sau về chi phí lao động để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm ở hai nước Việt Nam và Mỹ:

 

Việt Nam

Hoa Kỳ

Gạo (giờ công/tấn)

Thép (giờ công/tấn)

          4

          8

          2

          2

Với giả thiết lao động là yếu tố sản xuất duy nhất của hai nước,

a) Tính chi phí cơ hội sản xuất thép và sản xuất gạo của Việt Nam và của Hoa Kỳ.

b) Nước nào có lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh trong sản xuất mặt hàng nào? Giải thích vì sao.

c) Theo lý thuyết của D. Ricardo nước nào sẽ chuyên môn hoá sản xuất mặt hàng nào? Nếu hai nước tiến hành trao đổi thương mại với nhau thì tỷ lệ trao đổi như thế nào sẽ có lợi cho hai nước? Lấy một tỷ lệ trao đổi phù hợp và chứng minh hai nước sẽ được lợi khi tiến hành trao đổi thương mại.

d) Giả sử Việt Nam có 16 đơn vị lao động và Hoa Kỳ có 20 đơn vị lao động. Vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất của hai nước trên cùng một đồ thị. Chỉ ra trên đồ thị điểm sản xuất của mỗi nước sau khi có thương mại. Vẽ các đường phản ánh giới hạn tỷ lệ trao đổi giữa hai nước.

 3. Biết phương trình đường cầu và đường cung của thị trường ô tô nội địa: P = 800 – 0,02 QD, và P = 0,03QS, với giá P - triệu đồng/chiếc và QD, QS - chiếc.

a) Tính giá và lượng cân bằng khi không có thương mại.

b) Giả sử giá ô tô cùng loại trên thị trường thế giới là 200 triệu đồng. Tính lượng cầu, lượng cung, lượng nhập khẩu trong trường hợp thương mại tự do.

c) Tính lượng cầu, lượng cung, lượng nhập khẩu khi chính phủ đánh thuế nhập khẩu ô tô 100%.

d) Tính sự thay đổi thặng dư người sản xuất, thặng dư người tiêu dùng, doanh thu thuế của chính phủ và sự mất không về lợi ích ròng.

e) Vẽ đồ thị minh họa cho các trường hợp trên.

4. Một công ty xuất khẩu cà phê phải chi phí 10.000.000 đ cho 1 tấn. Công ty xuất khẩu được với giá $700/ 1tấn.

a) Nếu tỷ giá là 15500 đ/$ công ty có lãi không ? giải thích vì sao.

b) Cũng hỏi như câu trên nhưng với giá bán là $600/ 1tấn và tỷ giá là 15580 đ/$.

Dưới đây đã tổng hợp tài liệu môn Tài chính quốc tế mới nhất cho các bạn sinh viên cũng như đối tượng liên quan tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Tài chính quốc tế mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo