KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Tài chính doanh nghiệp II mới nhất 2021


Tài liệu môn Tài chính doanh nghiệp II mới nhất 2021

Tài liệu môn tài chính doanh nghiệp II mới nhất 2021

Các dạng câu hỏi Tài chính doanh nghiệp II

1. Một doanh nghiệp có rủi ro cao thì lợi nhuận sẽ lớn? Sử dụng nguyên tắc doanh lợi và rủi ro trong tài chính doanh nghiệp, bình luận ý kiến trên.

2. Nêu một ví dụ thực tế về nguyên tắc giá trị thời gian của tiền trong quản lý tài chính doanh nghiệp? Cho biết tầm quan trọng của nguyên tắc này trong quản lý tài chính?

3. Khả năng hoạt động của doanh nghiệp được phân tích thông qua báo cáo tài chính như thế nào? Bình luận về những báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam?

4. Cách xác định chi phí vốn trung bình của doanh nghiệp

5. Nhận xét vấn đề về chi phí vốn của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

6.  Chứng khoán phái sinh

7. Có ý kiến cho rằng, chi phí vốn chủ sở hữu luôn thấp hơn chi phí nợ vay. Bình luận ý kiến trên? Tại sao các doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam lại ưa thích phát hành cổ phiếu hơn là phát hành trái phiếu để tăng vốn?

8. Một doanh nghiệp sử dụng càng nhiều nợ thì càng có lợi? Hãy bình luận ý kiến trên và liên hệ tình hình thực tế ở Việt Nam hiện nay?

9. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí vốn và tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trong đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư.

10. Mức “ Thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước” ở Việt Nam được quy định giảm, khoản thu này có xu hướng bị loại bỏ. Hãy phân tích.

11. Sử dụng nợ luôn bất lợi cho DN?

12. Lý thuyết về thị trg hiệu quả? Qđịnh trong thị trg ntn?

13. Trình bày mối liên hệ giữa các bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp

14. Khả năng thanh toán của DN được pt ntn thông qua các BCTC? Nhận xét về tình hình pt TC của các doanh nghiệp VN hiện tại.

15. Phân biệt DT và thu, CP và chi.

16. Trả cổ tức bằng tiền tốt or không? Chính sách cổ tức

17. Việc tăng thuế TNDN trong khi các yếu tố khác ko đổi chắc chắn làm giảm tỷ lệ nợ trong cơ cấu vốn

18. Cơ cấu vốn và chi phí vốn của DN. Nhận xét về cơ cấu vốn của DN VN hiện nay

19. Đòn bẩy tài chính tạo ra rủi ro tài chính. Tại sao các nhà quản trị không loại bỏ rủi ro này bằng cách chỉ tài trợ cho hoạt động kinh doanh bằng vốn cổ phần, tránh sử dụng Nợ vay?

20. Tại sao nói đòn bẩy kinh doanh là đòn bẩy giai đoạn đầu, đòn bẩy tài chính là đòn bẩy giai đoạn sau?

Qua 20 câu hỏi ôn tập trên giúp bản cải thiện kiến thức về môn Tài chính doanh nghiệp II cũng như trong bài viết này sau đây đã tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Tài chính doanh nghiệp II mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Tài chính doanh nghiệp II mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo