KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Tài chính công mới nhất 2021


Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công, nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội. 

Tài liệu môn Tài chính công mới nhất 2021

Tài liệu môn tài chính công mới nhất 2021

Tổng hợp dạng bài tập câu hỏi Tài chính công

Câu 1: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp là bao nhiêu khi nhập khẩu một xe ô tô về tiêu dùng cho cá nhân hay doanh nghiệp Viêt Nam. Giá trị CIF nhập khẩu là 20000$, thuế nhập khẩu bằng 83%, thuế TTĐB 50%, thuế GTGT 10%.
a. 18300$; 8300$; 6039$; 5490$; Không phải tính AT

Câu 2: Hai người A và B có thu nhập bình quân hàng tháng lần lượt là 44 triệu đồng và 35 triệu đồng được áp dụng cùng một biểu thuế TNCN. Người A có thuế suất TB hàng tháng là 25%
a. Tính số thuế phải nộp hàng tháng và thuế suất trung bình của người B. Biết rằng thuế suất biên cho mức thu nhập từ 30-50 triệu đồng là 35%
b. Giả sử người A được hưởng mức gia cảnh giảm trừ hàng tháng là 5 triệu đồng, tính lại số thuế phải nộp của người A
c. Tính lại số thuế phải nộp của người A và người B nếu biểu thuế đã cho là biểu thuế lũy tiến toàn phần (người A tính với thu nhập đã được giảm trừ gia cảnh ở câu b)
d. Gọi X là số thuế biên cho mức thu nhập trên 50 triệu đồng. Hãy xác định X để cho người A có thu nhập là 60 triệu đồng, phải nộp thuế là 17,5 triệu đồng

Câu 3: Một loại sản phẩm có một phương trình đường cầu được xác định theo hàm số Qd = 120000 – 15000P với P là giá sản phẩm. Nếu cung sản phẩm co giãn hoàn toàn và thị trường cân bằng ở mức sản lượng 45000 sản phẩm/năm, xác định mức giá cân bằng
a. Xác định mức thuế mà chính phủ phải đánh vào 1 sản phẩm để lượng cân bằng thị trường sau khi chính phủ đánh thuế giảm xuống còn 30000sp/năm
b. Xác định tổng số thuế mà CP thu được trong đó người sx và người tiêu dùng phải chịu số thuế là bao nhiêu

Qua dạng câu hỏi trên giúp bạn giái quyết vấn đề về bài tập dạng Tài chính công mới nhất cũng như trong bài viết này đã tổng hợp tài liệu môn Tài chính công mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Tài chính công mới nhất : Tại đây
 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo