KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Tài chính công II mới nhất 2021


Tài chính được hiểu là: có biểu hiện bên ngoài là các hiện tượng thu, chi bằng tiền; có nội dung vật chất là các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ; có nội dung kinh tế bên trong là các quan hệ kinh tế quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị  hay quan hệ tài chính, nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính nhằm tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ .

Về thuật ngữ “Công” hay “công cộng” thì trên phạm vi cả quốc gia, “Công” cần được hiểu là : Toàn quốc , toàn xã hội , cả cộng đồng, loại trừ “Công” trong phạm vi hẹp của một nhóm người, một tập thể, một tổ chức.

Tài liệu môn Tài chính công II mới nhất 2021

Tài liệu môn tài chính công II mới nhất 2021

Tổng hợp dạng câu hỏi Tài chính công II

Câu 1:

Hãy bình luận câu nói: “… Nợ công của Việt Nam hiện nay vẫn ở ngưỡng an toàn…”.

Câu 2:

Hãy phân tích các quan điểm cân đối ngân sách? Minh họa bằng ví dụ thực tế?

Câu 3:

Hãy nêu kinh nghiệm quốc tế về quản lý nợ công, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm gì cho Việt Nam?

Câu 4:

Có số liệu về tình hình đấu thầu 3000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ như sau:

Nhóm đặt thầu  Lãi suất đặt thầu (%/năm) Khối lượng đặt thầu (tỷ đồng)
I 9,5 200
II 10 100
III 10,25 600
IV 10,5 1200
V 10,75 1800

Tại nhóm V, có 3 đơn vị đặt thầu với các mức như sau: Đơn vị A: 800 tỷ đồng; Đơn vị B: 600 tỷ đồng; Đơn vị C: 400 tỷ đồng. Chính phủ chủ trương áp dụng đa lãi suất.

a, Xác định lãi suất trúng thầu, khối lượng trúng thầu cho mỗi đơn vị và tổng khối lượng trúng thầu trong trường hợp lãi suất chỉ đạo là 10,75%/năm.

b, Nếu Chính phủ dành 30% khối lượng phát hành cho phương thức cạnh tranh lãi suất và khối lượng đặt mua của 5 đơn vị là A với khối lượng 600 tỷ, B khối lượng 1400 tỷ; C khối lượng 1000 tỷ và D khối lượng 1000 tỷ. Xác định mức lãi suất và khối lượng trúng thầu của các đơn vị trong trường hợp này.

c, Nếu áp dụng hình thức đấu thầu một lãi suất và không có lãi suất chỉ đạo. Hãy xác định lãi suất trúng thầu và khối lượng trúng thầu của các đơn vị.

Tổng hợp dạng tài liệu môn Tài chính công II mới nhất cho các bạn sinh viên cũng như đối tượng liên quan tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Tài chính công II mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo