KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Tái bảo hiểm mới nhất 2021


Tái bảo hiểm là việc chuyển rủi ro từ một doanh nghiệp bảo hiểm sang một doanh nghiệp bảo hiểm khác. Nó cho phép bên nhượng tái bảo hiểm giảm rủi ro bảo hiểm. Đơn giản có thể nói là đó việc bảo hiểm cho một doanh nghiệp bảo hiểm.

Tài liệu môn Tái bảo hiểm mới nhất 2021

Tài liệu môn tái bảo hiểm mới nhất 2021

Lý thuyết dạng Tái bảo hiểm

Khái niệm,bản chất,vai trò của tái bảo hiểm

   * Khái niệm:

     -Tái bảo hiểm là hoạt động bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm .

     -Tái bảo hiểm là hình thức mà thông qua đó công ty bảo hiểm tăng khả năng nhận tái bảo hiểm và bảo vệ mình khỏi những tổn thất nghiêm trọng.

      -Tái bảo hiểm là một phương thức bảo hiểm,bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm(công ty bảo hiểm gốc).Thông qua hình thức này khoản tiền tái bảo hiểm sẽ được bồi thường cho thiệt hại theo các đơn bảo hiểm do công ty nhượng  tái bảo hiểm cấp.

  •      Tái bảo hiểm là việc một công ty bảo hiểm có thể bảo vệ cho chính mình chống lại các rủi ro tổn thất bằng việc chuyển giao rủi ro cho một công ty khác.Nói cách khác,tái bảo hiểm là việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm.

   * Bản chất:

          Bảo hiểm là một phạm trù kinh tế mà mục đích chủ yếu là góp phần ổn định kinh tế cho người tham gia từ đó khôi phục và phát triển sản xuất, đời sống , đồng thời tạo nguồn vốn cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.Thực chất của hoạt động bảo hiểm là quá trình phân phối lại tổng sản phẩm trong nước giữa những người tham gia nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính phát sinh khi tai nạn rủi ro bất ngờ xảy ra gây tổn thất đổi với người tham gia bảo hiểm.Chính vì vậy mà bảo hiểm có sự đóng góp nhất định vào việc đảm bảo tính liên tục,sự ổn định và hiệu quả của quá trình sản xuất,lưu thông và tiêu dùng của xã hội.

   Mọi thành viên trong xã hội đều có thể được bảo vệ về mặt tài chính bởi mạng lưới bảo hiểm,còn các công ty bảo hiểm thì sao?Họ nhận lấy những rủi ro mà các thành viên trong xã hội chuyển giao cho,nhưng đến lượt nó,nó cũng có thể gặp phải những rủi ro bất thường không thể lường trước được.Nhu cầu được bảo hiểm của các công ty bảo hiểm lúc này cũng phát sinh và một trong những giải pháp hữu hiệu để bảo đảm duy trì hoạt động kinh doanh của họ chính là tái bảo hiểm.

      Về bản chất tái bảo hiểm là bảo hiểm cho người bảo hiểm.Nhiệm vụ chủ yếu của tái bảo hiểm phân chia các rủi ro đã được bảo hiểm của các công ty bảo hiểm gốc cho một tập thể các công ty tái bảo hiểm và thông qua đó sẽ tận dụng một cách tối ưu

các quy luật thống kê.Với nhiệm vụ trên tái bảo hiểm ổn định kinh doanh cho các công ty bảo hiểm gốc và tạo điều kiện cho các công ty này có thể nhận bảo hiểm cho những rủi ro vượt quá khả năng tài chính của mình.

    Nhưng dù thế nào  thì bản chất của tái bảo hiểm cũng được thể hiện ở những nội dung sau:

      + Tái bảo hiểm là sự phân tán rủi ro cho nhà bảo hiểm,thay vì một nhà bảo hiểm gánh chịu tất cả các tổn thất xảy ra với đối tượng bảo hiểm thì sẽ có nhiều nhà bảo hiểm khác cùng chia sẻ tổn thất đó với họ.Vì vậy giá trị tổn thất mà mỗi nhà bảo hiểm gánh chịu được giảm đi nhiều lần.

       + Hoạt động tái bảo hiểm không cung cấp lợi nhuận cho các doanh nghiệp bảo hiểm gốc nhưng đảm bảo sự ổn định trong kinh doanh cho họ.

        + Tái bảo hiểm hoạt động trên cơ sở số lớn nhằm phân chia rủi ro giữa những nhà bảo hiểm với nhau.

         + Hoạt động tái bảo hiểm có tính chất quốc tế cao:Một hợp đồng bảo hiểm gốc trong nước có thể được tái bảo hiểm sang các công ty bảo hiểm khác ở nước ngoài.

   * Vai trò của tái bảo hiểm:

Tái bảo hiểm có vai trò to lớn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, đối với cả những người tham gia bảo hiểm.Vai trò của tái bảo hiểm được thể hiện:

        - Phân tán rủi ro,góp phần ổn định tài chính cho công ty bảo hiểm gốc, đặc biệt là trong những trường hợp xảy ra các sự cố thảm họa hay tích luỹ rủi ro.

        - Nâng cao khả năng nhận bảo hiểm của công ty bảo hiểm gốc đối với những rủi ro vượt quá khả năng tài chính của nó.Thường xảy ra đối với các hợp đồng bảo hiểm có số tiền bảo hiểm lớn,mức trách nhiệm cao liên quan đến khả năng nhận bảo hiểm của công ty bảo hiểm gốc với người tham gia bảo hiểm.Nhờ có tái bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm có thể nhận được những hợp đồng bảo hiểm lớn,vừa đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về biên khả năng thanh toán,vừa không phải từ chối khách hàng.

        -Phòng ngừa thảm hoạ.Khi các rủi ro bất thường,rủi ro mang tính thảm hoạ(bão, động đất,khủng bố,dịch bệnh…)xảy ra sẽ ảnh hưởng đến khả năng bồi thường của công ty bảo hiểm gốc.Tái bảo hiểm cho phép các công ty bảo hiểm gốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với khách hàng bất chấp các rủi ro đó xảy ra.

        - Tái bảo hiểm là một công cụ quản trị rủi ro hữu hiệu của những nhà bảo hiểm trong việc dàn trải rủi ro và tổn thất.

        - Thông qua hoạt động tái bảo hiểm,công ty bảo hiểm gốc được hỗ trợ về mặt tài chính nhờ khoản hoa hồng tái bảo hiểm,hỗ trợ về mặt kĩ thuật…

       - Đối với khách hàng tham gia bảo hiểm: Do bảo hiểm là một hoạt động dịch vụ đặc thù,cung cấp sự cam kết bồi thường trên cơ sở phí bảo hiểm đóng trước nên có thể nói tái bảo hiểm là công cụ giúp cho khách hàng yên tâm hơn trong việc đảm bảo khả năng thanh toán của các công ty bảo hiểm gốc.Nhờ có tái bảo hiểm mà khách hàng có thể nhận được bồi thường chình xác,đầy đủ và kịp thời.

       - Đối với nền kinh tế và xã hội: Tái bảo hiểm không chỉ là sự phân tán rủi ro cho những nhà bảo hiểm mà còn là sự phân tán rủi ro giữa các quốc gia với nhau vì vậy những tổn thất lớn hoàn toàn có thể được chia sẻ với số lượng đông người tham gia bảo hiểm.Nhờ đó góp phần thúc đẩy và phát triển quan hệ kinh tế quốc tế giữa các nước bởi tái bảo hiểm là hoạt động mang tính chất quốc tế : các hoạt động nhân tái và nhượng tái diễn ra giữa các công ty bảo hiểm,tái bảo hiểm trong và ngoài nước nhằm san sẻ rủi ro và lợi nhuận.

1.2. So sánh bảo hiểm,đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm.

* Giống nhau:

       + Cả ba  hoạt động này đều bảo vệ sự ổn định về tài chính cho người được bảo hiểm.

       + Đều tuân thủ theo quy luật số đông.

       + Đều là hiện tượng phân tán rủi ro,chuyển giao tổn thất.

       + Đều là hoạt động dịch vụ tài chính.

*Khác nhau

Tiêu thức so sánh

Bảo hiểm

Đồng bảo hiểm

Tái bảo hiểm

1.Bản chất

       Bảo hiểm là tổng thể các mối quan hệ kinh tế xã hội giữa bên tham gia với bên bảo hiểm nhằm mục đích ổn định cuộc sống và sản xuất cho bên tham gia khi đối tượng bảo hiểm gặp phải những rủi ro bất ngờ gây hậu quả thiệt hại và đáp ứng một số nhu cầu khác của họ.

    Đồng bảo hiểm nghĩa là một đối tượng bảo hiểm có thể được bảo hiểm bới các nhà bảo hiểm khác nhau cùng một lúc

          Tái bảo hiểm là hoạt động bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm

2. Đối tượng được bảo hiểm

Bao gồm tài sản,trách nhiệm,con người.

Bao gồm tài sản,trách nhiệm,con người.

+Trách nhiệm,nghĩa vụ bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm gốc với tài sản,trách nhiệm,con người được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm.

+ Giá trị hợp đồng bảo hiểm gốc.

 

3.Mối liên hệ đối với người tham gia bảo hiểm ban đầu.

Một nhà bảo hiểm liên hệ trực tiếp với khách hàng.

Nhiều nhà bảo hiểm cùng một lúc liên hệ trực tiếp với khách hàng.

Không bao giờ tồn tại mối quan hệ trực tiếp giữa khách hàng với doanh nghiệp tái.

4.Phương thức bảo hiểm.

Hầu hết là tự nguyện.

Hầu hết là tự nguyện.

Tự nguyện và bắt buộc tuỳ thuộc vào khả năng tài chính và dòng sản phẩm.

5.Khả năng sinh lời.

  Hoạt động bảo hiểm mang lại lợi nhuận trực tiếp cho doanh nghiệp bảo hiểm

Hoạt động đồng bảo hiểm cũng trực tiếp mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp bảo hiểm dựa trên mức trách nhiệm mà họ nhận bảo hiểm.

+ Không trực tiếp tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp bảo hiểm là hoạt động chia sẻ rủi ro đã nhận cho công ty tái.

+ Tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm nâng cao khả năng nhận bảo hiểm.

6.Bồi thường và chi trả bảo hiểm.

Bồi thường và chi trả trực tiếp cho khách hàng.

Bồi thường và chi trả trực tiếp cho khách hàng.

+ Tuỳ thuộc vào thoả thuận tái bảo hiểm mà lựa chọn phương thức chi trả nào nhưng không bao giờ doanh nghiệp tái được phép bồi thương trực tiếp cho người tham gia bảo hiểm.

 

Qua những lý thuyết môn Tái bảo hiểm trên thì dưới đây đã tổng hợp tài liệu môn Tái bảo hiểm mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo Tái bảo hiểm mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo