KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản trị xây dựng mới nhất 2021


Quản lý dự án xây dựng là một dịch vụ chuyên nghiệp sử dụng các kĩ thuật chuyên môn, quản lý dự án để giám sát việc lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng một dự án, từ đầu công trình đến khi hoàn tất. Mục đích của QLDAXD là để kiểm soát thời gian của một dự án, chi phí và chất lượng.

Tài liệu môn Quản trị xây dựng mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị xây dựng mới nhất 2021

Tổng hợp các dạng đề thi Quản trị xây dựng

Đề 1

Câu 1: Hãy trình bày nội dung và vai trò của các loại môi trường liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp?
Câu 2: Hãy trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp theo kiểu ma trận?
Câu 3: Trong những người sau đây, ai là người có quyền ra quyết định QTKD trong công ty:- Chủ tịch HĐQT của công ty.- Giám đốc công ty.- Cán bộ quản trị của công ty.Hãy giải thích rõ sự lựa chon của mình?

Đề 2

Câu 1 : Khái niệm và đặc điểm của kinh doanh?
Câu 2 : Phương pháp hành chính
Câu 3 : Phân tích phương pháp hình thành bộ máy quản trị kinh doanh mới

Đề 3

Câu 1: Phân tích nguyên tắc quản lý theo địa phương, lãnh thổ, vùng
Câu 2: Phân tích cơ cấu QTDN theo kiếu chức năng
Câu 3: Nêu các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả tài chính,hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội trong hiệu quả KD của DN

Đề 4

Câu 1: Phân tích nguyên tắc KD phỉa dựa vào nhu cầu của thị trường
Câu 2: Phân tích cơ cấu QTDN theo kiểu trực tuyến-tham mưu
Câu 3:Nêu các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả tài chính,hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội trong hiệu quả KD của DN

Đề 5

Câu 1 : Nêu cách phân loại doanh nghiệp theo loại hình sở hữu.đặc điểm của công ty cổ phần
Câu 2 : Phương pháp kinh tế
Câu 3 : Trình bày phương pháp phân tích để hoàn thiện bộ máy quản trị kinh doanh

Qua các dạng đề trên giúp bạn khóa những lỗ hổng kiến thức môn Quản trị xây dựng và sau đây là tổng hợp tài liệu môn Quản trị xây dựng mới nhất cho các bạn tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo môn Quản trị xây dựng mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo