KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản trị tài chính quốc tế mới nhất 2021


Tài chính quốc tế là ngành học chuyên nghiên cứu về hoạt động đầu tư quốc tế, tỷ giá hối đoái, các thể chế tài chính quốc tế. Khái quát hơn, ngành học này cung cấp bức tranh tổng quan về các mối quan hệ kinh tế nảy sinh giữa các quốc gia, giữa Nhà nước với các công dân nước ngoài, các tổ chức quốc tế, gắn liền với các dòng lưu chuyển hàng hóa và tiền vốn trên thế giới theo những nguyên tắc nhất định.

Tài liệu môn Quản trị tài chính quốc tế mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị tài chính quốc tế mới nhất 2021

Câu hỏi dạng Quản trị tài chính quốc tế

CÂU 1: Trắc nghiệm + giải thích: 
(1). 1 nước ở Châu Âu phát hành trái phiếu ở Singapo với mệnh giá Singapo: 
a, Trái phiếu trong nước, 
b) trái phiếu nước ngoài, 
c) Eurpont..(ko nhớ chuẩn); 
(2). Hợp đồng ngoại tệ kỳ hạn là gì: 
a) là hợp đồng ký hôm nay, tỷ giá hôm nay, thực hiện tại 1 thời điểm nhất định trong tương lai, trong 2,3 ngày làm việc...
b) Họp đồng giao dịch ở thị trường chính thức, 
c) là hợp đồng ký hôm nay, tỷ giá thỏa thuận, thực hiện tại 1 thời điểm nhất định trong tương lai, trong 2,3 ngày làm việc...
d) HĐ giao dịch tại thị trường phi chính thức, e) ko có nội dung nào như trên; 
(3) 1 công ty đầu tư trực tiếp ở VN dùng lợi nhuận để mua trái phiếu của Ngân hàng Việt Nam, thì ghi "+" hay " - ": 
a) ghi + vào tk cán cân thu nhập, 
b) ghi + vào cán cân vốn dài hạn, 
c) ghi - vào tk cán cân thu nhập, 
d) ghi - vào cán cân vốn dài hạn; 
(4) tác động tiêu cực của tín dụng quốc tế : 
a) nợ nước ngoài, nguy cơ khủng hoảng nợ nước ngoài, 
b) Lệ thuộc vốn nước ngoài, gây ô nhiễm môi trường, và một số vấn đề khác về kinh tế, 
c) tác động thay đổi cơ cấu sản xuất, dịch vụ...
d) thay đổi tỷ lệ thất nghiệp.
Câu 2: ( chọn 1 trong 2 câu sau): 
1. Bình luận ý kiến " Dùng tỷ giá thả nổi là giải pháp chống Đô la hóa ", liên hệ thực tiễn VN. 
2. Phân tích tác động tích cực và tiêu cực của việc vay vốn ODA. Liên hệ VN giai đoạn hiện nay
Câu 3: (BT nghiệp vụ kỳ hạn)_ 1 công ty XXX có khoản $ 1.000.000CHF. Cho biết thông tin thi trường: TT1USD/AUD= 1,3426/79: , TT2: CHF/USD=0,1234/20, TT3: GBP/CHF= 1,7453/68, TT4: GBP/AUD= 1,2534/57. ( Số và tên đồng tiền là tượng trưng, ko nhớ cụ thể). Thực hiện nghiệp vụ Acbit giúp cty thực hiện kinh doanh
câu 4 (BT ứng dung thanh toán bằng acbit): 
1 công ty Thụy Sỹ nhận dc thanh toán 600.000GBP và 100.000USD, đồng thời phải chi trả: 800.000AUD, 150.000EUR. cho biết thông tin tỷ giá: GBP/USD=.., USD/AUD=.., EUR/USD=.., CHF/USD=.. Hỏi tài khoản công ty có bao nhiêu $ (đề ko cho Thụy Sỹ dùng loại $ nào)

Dưới đây là tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Quản trị tài chính quốc tế mới nhất cho các bạn sinh viên, nhân viên tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo môn Quản trị tài chính quốc tế mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo