KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản trị tài chính mới nhất 2021


Quản trị tài chính là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nói một cách khác, quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn, nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Tài liệu môn Quản trị tài chính mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị tài chính mới nhất 2021

Dạng câu hỏi và bài tập Quản trị tài chính

Câu 1: Hãy phân biệt doanh thu, chi phí với thu, chi của doanh nghiệp. Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu ngân quỹ trong quản trị tài chính doanh nghiệp.
Câu 2: Hãy phân biệt Báo cáo kết quả kinh doanh với Báo cáo Ngân quỹ của doanh nghiệp. Hãy cho biết VAT và thuế TTĐB có phải là doanh thu và là chi phí của doanh nghiệp không?
 
Câu 3: Hãy trình bày cơ cấu vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Bình luận ý kiến “Trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp, tỷ trọng vốn chủ sở hữu càng lớn thì ROE càng lớn”.
Câu 4: Hãy trình bày các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. Bình luận ý kiến “Một dự án có NPV > 0 chắc chắn được doanh nghiệp quyết định đầu tư”.
Câu 5: Công ty Thanh Trà có tỷ số thanh toán ngắn hạn là 1,7. Xét một cách độc lập, hành động nào dưới đây sẽ làm giảm tỷ số thanh toán ngắn hạn của công ty?
a. Sử dụng tiền để trả bớt các giấy nợ ngắn hạn
b. Sử dụng tiền để trả bớt các khoản phải trả
c. Vay ngắn hạn bằng các giấy nợ ngắn hạn và sử dụng số tiền thu được để trả bớt các khoản nợ dài hạn
d. Vay ngắn hạn bằng các giấy nợ ngắn hạn và sử dụng số tiền thu được để trả bớt các khoản phải nộp
e. Sử dụng tiền để trả bớt các khoản phải nộp
Câu 6: Công ty A và D có cùng doanh thu, thuế suất, lãi suất vay vốn, tổng tài sản và khả năng sinh lời cơ bản. Cả hai công ty có lợi nhuận ròng dương. Công ty A có tỷ số nợ cao hơn, và vì thế, chi phí lãi vay cao hơn. Câu nào dưới đây đúng?
a. Công ty A có ROE thấp hơn.
b. Công ty A có lợi nhuận ròng cao hơn
c. Công ty A có hệ số nhận vốn chủ sở hữu thấp hơn
d. Công ty A có tỷ số TIE thấp hơn
e. Công ty A trả nhiều thuế hơn
Câu 7: Bích Lan quyết định bắt đầu tiết kiệm để mua 1 chiếc ôtô mới trong vòng 5 năm. Nếu cô ấy gửi 100 triệu VNĐ vào tài khoản tiết kiệm vào cuối mỗi năm, lãi kép hàng năm 8% thì sẽ tích lũy được bao nhiêu sau 5 năm?
a. 633,59 Tr.đ b. 586,66 Tr.đ
c. 540 Tr.đ d. 640 Tr.đ
 
Câu 8: Doanh nghiệp  Quang Tín có hệ số nợ là 50%, chi phí trả lãi vay hàng năm $ 240, EBIT là $800, doanh thu hàng năm là $8000 và hiệu suất sử dụng tổng tài sản là 1,6. Thuế suất thuế TNDN 40%. Tính ROE?
a. 13,44% b. 6,72%
c. 22,4 % d. 15%

Qua những câu hỏi trên thì dưới đây là tài liệu liên quan tới môn Quản trị tài chính mới nhất cho các bạn sinh viên cũng như đối tượng liên quan tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo môn Quản trị tài chính mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo