KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản trị rủi ro mới nhất 2021


Quản lý rủi ro là việc xác định, đánh giá và ưu tiên hóa rủi ro tiếp theo là việc áp dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn lực để giảm thiểu, theo dõi và kiểm soát xác suất xảy ra hoặc ảnh hưởng của các sự kiện không may hoặc để tối đa hoá việc thực hiện các cơ hội.

Tài liệu môn Quản trị rủi ro mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị rủi ro mới nhất 2021

Sau đây là những dạng đề thi Quản trị rủi ro

Đề 1

Câu 1. Rủi ro thị trường bao gồm những loại nào? Hãy nêu tên các mô hình dùng để đo lường các loại rủi ro thị trường?
" Khi quản lý rủi ro, NHTM không thể chỉ áo dụng các mô hình định lượng" Bình luận quan điểm này.
Câu 2. Nêu công thức và ý nghĩa các chỉ số (tỷ lệ) dùng để đo trạng thái thanh khoản của ngân hàng.
"NH có tỷ lệ Dư nợ tín dụng/Vốn huy động (Loan to Deposite Ratio - LTD) cao có khả năng thanh khoản tốt hơn so với ngân hàng có tỷ lệ LTD thấp". Bình luận ý kiến

Đề 2

Câu 1: Nêu các biện pháp xử lý nợ xấu của tctd, bình luận quan điểm chuyển nợ nhóm 5 ra ngoại bảng sẽ nâng cao chất lg tín dụng của NH.
Câu 2: Rủi ro thị trường gồm những loại rủi ro nào, nêu các mô hình đo lường các loại rủi ro này, bình luận ý kiến NH không chỉ nên quản trị rủi ro bằng các mô hình định lượng

1. Mục tiêu, nội dung chiến lược quản trị thanh khỏan. Ưu, nhược điểm của chiến lược quản trị thanh khỏan đối với NH.
2. Nhận biết rủi ro lãi suất ntn? Phân tích một phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất.
"Ngân hàng không cần e ngại về rủi ro lãi suất, vì đã có cách phòng ngừa". Nêu ý kiến về nhận định trên

Đề 3

1 mục tiêu, nội dung của quản trị chiến lược thanh khoản. Ưu nhược điểm của chiến lược này. 
2. Khái niệm các biện pháp phòng ngừa ngoại hối cơ bản. So sánh phòng ngừa bằng hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai.

 

Rủi ro thị trường và các mô hình đo lường rr thị trường. 
" NHTM chỉ cần quản trị rr qua các mô hình định lượng" bình luận
Các chỉ số về tính thanh khoản của NH
" tỷ lệ dư nợ tín dụng/vốn lưu động càng lớn thì kn thanh toán của NH càng cao"
Định lượng. Khác một chút so với đề mọi năm là có thêm 1 phần cho chi phí vốn bắt tính VaR của DM.

1. Ngân hàng sử dung công cụ quyền chọn trong quản trị rủi ro tỷ giá ntn? 
Bình luận ý kiến: công cụ quyền chọn giúp ngân hàng ..blah blah..khi tỷ giá biến động mạnh, nhưng đồng thời hạn chế khả năng sinh lời của NH
2. Trong ngân hàng, phân loại nợ để trích lập dự phòng rủi ro..ntn..?
Bình luận ý kiến: hệ thống xếp hạng tín dụng nội bội là công cụ cơ bản để phân loại nợ chính xác
3. Các tổ chức tín dụng phân loại nợ ntn? Quan điểm " hệ thống đánh giá nội bộ là công cụ cơ bản đánh giá chính xác loại nợ"
4. Công cụ quyền chọn giúp các nhtm phòng ngừa rủi ro tỷ giá ntn? " công cụ quyền chọn kh giúp các nh thu được lợi nhuận"

Đề 4

Câu 1: công cụ quyền chọn đã giúp các ngân hàng tránh đc RR tỷ giá ntn?
Bình luận ý kiến:" Công cụ quyền chọn đã giúp các NH tránh đc rủi ro tỷ giá trong tình hình lãi suất biến động, song cũng làm kìm hãm sự phát triển của NH"

Câu 2: các ngân hàng phân loại các nhóm nợ để quản trị rủi ro như thế nào.
Bình luận ý kiến:" Điểm tín dụng xếp hạng nội bộ là công cụ cơ bản để các ngân hàng cho vay tín dụng"

Tổng hợp tài liệu, đề thi, đề cương câu hỏi ôn tập môn Quản trị rủi ro mới nhất cho các bạn tham khảo cũng như giúp các bạn củng cố lại kiến thức.

 

Tài liệu môn Quản trị rủi ro mới nhất : Tại đây

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo