KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản trị nhân lực chiến lược mới nhất 2021


Chiến lược nguồn nhân lực được hiểu  một hệ thống các chính sách, hoạt động và qui trình quản trị nguồn nhân lực được thiết kế cho các nhóm nguồn nhân lực hoặc nhóm công việc cụ thể trong doanh nghiệp nhằm đáp ứng và thực hiện các mục tiêu chiến lược cũng như hiệu quả hoạt động ở cấp độ công việc và tổ chức.

Tài liệu môn Quản trị nhân lực chiến lược mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị nhân lực chiến lược mới nhất 2021

Tổng hợp các dạng đề Quản trị nhân lực chiến lược

Đề 1

Câu 1: Công ty TNHH Honda Việt Nam đang trong giai đoạn suy thoái ở thị trường xe máy. Phân tích chiến lược nguồn nhân lực cho công ty.

Câu 2: Phân tích thành phần gói thù lao tổng thể.
Công ty FPT software đang theo đuổi chiến lược đổi mới sáng tạo. Thiết kế gói thù lao tổng thể cho công ty.

Câu 3: Trình bày sự khác nhau giữa quan điểm đơn nhất và quan điểm đa chiều trong quản lý quan hệ nhân viên.

Câu 4: Phân tích sự phân chia trách nhiệm và phối hợp giữa cán bộ quản lý và bộ phận nhân sự trong việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

 

Đề 2

Câu 1: Bệnh viện Vinmec đang trong giai đoạn tăng trưởng. Anh chị hãy phân tích, xây dựng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp cho bệnh viên trong giai đoạn trên ( Thù lao, thu hút tuyển mộ - tuyển chọn, quản lý thực hiện công việc, quan hệ với nhân viên, đào tạo & phát triển nguồn nhân lực)

Câu 2: Công ty Honda có chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm. Anh chị hãy xác định gói thù lao tổng thể phù hợp với chiến lược kinh doanh trên.

Câu 3: Trình bày nội dung và tác dụng của việc xây dựng chiến lược tuyển mộ - tuyển chọn như một chiến lược Marketing

Câu 4: Phân chia trách nhiệm của cán bộ quản lý trong việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Qua những đề thi trên giúp bạn giải quyết những lỗ hổng kiến thức cũng như củng cố lại kiến thức môn Quản trị nhân lực chiến lược và dưới đây là tổng hợp tài liệu môn Quản trị nhân lực chiến lược mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Quản trị nhân lực chiến lược mới nhất : Tại đây

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo