KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản trị logistics căn bản mới nhất 2021


Quản trị Logistics là hoạt động bao gồm quản lý vận chuyển đầu vào và đầu ra cho một tổ chức, sắp xếp đội xe, quản trị kho hàng, vật tư, hoàn tất đơn hàng, thiết kế mạng lưới Logisticsquản trị hàng tồn kho, dự đoán cung cầu, và quản lý các nhà cung cấp dịch vụ Logistics bên thứ ba.

Tài liệu môn Quản trị logistics căn bản mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị logistics căn bản mới nhất 2021

Một số dạng câu hỏi Quản trị logistics căn bản

1.Trình bày khái niệm, bản chất hoạt động logistics tại doanh nghiệp? Phân tích
những lợi ích cơ bản mà hoạt động logistics đóng góp cho doanh nghiệp? Lấy ví dụ về
hoạt động logistics tại một doanh nghiệp sản xuất để minh họa cho lợi ích này?
2. Trình bày khái niệm, mô hình và phân tích các mục tiêu quản trị logistics tại
một doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng? cho biết những khác biệt về dòng vật chất tại
các doanh nghiệp sản xuất, bán buôn, Bán lẻ?
3. Khái niệm mạng lưới tài sản logistics và các loại tài sản logistics tại doanh
nghiệp? Trình bày các loại hình cơ sở logistics cơ bản của doanh nghiệp sản xuất, bán
buôn và bán lẻ
4. Nêu khái niệm , vai trò, chức năng và vẽ sơ đồ khái quát hệ thống thông tin
logistics tại DN ? Mô tả các nội dung cơ bản trong mô hình này
5. Trình bày về các hình thức tổ chức logistics ? Nêu căn cứ để lựa chọn một loại
hình cấu trúc tổ chức cụ thể?
6. Khái niệm và quy trình thuê ngoài logistics tại doanh nghiệp? Trình bày về các
lợi ích và hạn chế của thuê ngoài logistics tại doanh nghiệp?

7. Các yếu tố cấu thành dịch vụ khách hàng của logistics? Nêu chỉ tiêu đo lường
dịch vụ khách hàng tổng hợp và các chỉ tiêu cá biệt? Mức dịch vụ khách hàng có ảnh
hưởng như thế nào tới doanh thu và lòng trung thành của khách hàng tại doanh
nghiệp?
8. Nêu khái niệm và các bước cơ bản trong một chu kỳ đơn hàng? vị trí của quá
trình cung ứng hàng hóa cho khách trong hoạt động đáp ứng đơn hàng của doanh nghiệp?
Trình bày các mục tiêu và vẽ sơ đồ quá trình cung ứng hàng hóa trong bán hàng?
9. Trình bày khái niệm, chức năng của dự trữ hàng hóa tại doanh nghiệp trong
chuỗi cung ứng? Nêu nguyên tắc và cho biết các lợi ích phân loại hàng hoá dự trữ theo
qui tắc Pareto (Qui tắc ABC)?
10. Khái niệm mua và quá trình mua hàng? Cho biết tầm quan trọng của một nhà

Qua các dạng câu hỏi trên thì dưới đây đã tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Quản trị logistics căn bản mới nhất cho các bạn sinh viên cũng như đối tượng liên quan tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Quản trị logistics căn bản mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo