KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản trị kinh doanh nông nghiệp mới nhất 2021


Kinh doanh nông nghiệp là bao gồm tất các những hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến ngành nông nghiệp. Bao gồm cả đầu ra, quy trình sản xuất, việc tồn trữ, chế biến và tiêu thụ hàng hóa nông sản cùng các hoạt động khác liên quan.

Tài liệu môn Quản trị kinh doanh nông nghiệp mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị kinh doanh nông nghiệp mới nhất 2021

Dạng bài tập môn Quản trị kinh doanh nông nghiệp

Phần I: Hãy phân tích và chứng minh các mệnh đề sau

  1. Nông nghiệp có vai trò quan trọng đặc biệt đến nền kinh tế quốc dân, vì vậy hầu hết các quốc gia đều chú ý đến sự phát triển của nông nghiệp.
  2. Trong nông nghiệp, ruộng đất vừa là tư liệu sản xuất chủ yếu, vừa là tư liệu sản xuất đặc biệt. Đặc điểm này đã tạo nên những điểm đặc thù của sản xuất kinh doanh và quản trị kinh doanh nông nghiệp.
  3. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cơ thể sống. Đặc điểm này đã tạo nên những điểm đặc thù của sản xuất kinh doanh và quản trị kinh doanh nông nghiệp.
  4. Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ. Đặc điểm này đã tạo nên những c điểm đặc thù của sản xuất kinh doanh và quản trị kinh doanh nông nghiệp.
  5. Sản xuất nông nghiệp thường có chu ký sản xuất dài và phần lớn tiến hành ngoài trời trên không gian rộng lớn, lao động và tư liệu sản xuất luôn di động và thay đổi theo thời gian và không gian. Đặc điểm này đã tạo nên những điểm đặc thù của sản xuất kinh doanh và quản trị kinh doanh nông nghiệp.
  6. Sản xuất nông nghiệp chịu sự tác động và ảnh hưởng lớn của các điều kiện tự nhiên, đặc biệt là điều kiện đất đai, khí hậu và nguồn nước. Đặc điểm này đã tạo nên những điểm đặc thù của sản xuất kinh doanh và quản trị kinh doanh nông nghiệp.
  7. Cơ sở kinh doanh nông nghiệp có nhiều điểm khác biệt với các cơ sở kinh doanh của các ngành khác.
  8. Hộ nông dân là một trong các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp có sự khác biệt với các hình thức tổ chức khác, nhất là trang trại.
  9. Trang trại là một trong các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp có sự khác biệt với các hình thức tổ chức khác, nhất là hộ nông dân.
  10.  Hợp tác xã nông nghiệp có những đặc trưng khác với các loại hình hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

 

Bài tập:

Câu 1: Để hạn chế tính thời vụ của sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp cần thực hiện chuyên môn hóa gắn với phát triển đa dạng tổng hợp.

Câu 2: Việc bố trí các ngành trong cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp cần đảm bảo cho ngành chính phát triển tốt.

Câu 3: Trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp, đất đai có vai trò khác biệt so với các ngành kinh tế khác.

Phần II: Câu luận Quản trị kinh doanh nông nghiệp

Câu 1: Xuất phát từ đặc điểm: “ sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ”. Hãy phân tích những đặc điểm đặc thù của sản xuất kinh doanh và quản trị kinh doanh nông nghiệp. Liên hệ thực tiễn để minh họa.

Câu 2: Đúng sai giải thích
a,Trang trại là hình thức sản xuất kinh doanh nông nghiệp có điển khác biệt so với hình thức hộ nông dân. 
b, Xác định phương hướng kinh doanh cần xác định ngành phụ và bổ sung trước rồi tới ngành chính
c, Để hạn chế rủi ro cơ sở sản xuất kinh doanh NN sẽ chuyên môn hoá 1 ngành sản phẩm duy nhất

Câu 3: Phân tích các nguyên tắc phối hợp các ngành trong cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Cho ví dụ minh hoạ thực tiễn?

Qua những bài tập trên giúp bạn củng cố kiến thức môn Quản trị kinh doanh nông nghiệp cũng như dưới đây đã tổng hợp tài liệu môn Quản trị kinh doanh nông nghiệp mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo Quản trị kinh doanh nông nghiệp mới nhất : Tại đây

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo